×
×

Opbakning til sundhedsreformen, men glem ikke forebyggelsesdelen

Sidst opdateret: 
20-05-2022

Regeringen har indgået en bred politisk aftale om et sammenhængende, nært og stærkt sundhedsvæsen, som blev præsenteret i dag. Reformen indeholder gode tiltag og bliver taget godt imod i Lungeforeningen. Lungeforeningen håber dog, at aftalen suppleres med stærke initiativer på forebyggelsesområdet.

I dag præsenterede Sundhedsminister Magnus Heunicke flankeret af sundhedsordførere fra de øvrige aftalepartier den endelige sundhedsreform, som modtages positivt af Lungeforeningen. 

”Vi er generelt glade for, at der er landet en bred aftale, og at der er fokus på kroniske patienter, men håber fortsat på, at aftalen suppleres af stærke forebyggelsesinitiativer særligt på tobaksområdet, som vi i den grad havde set frem til”, siger Torben Mogensen, formand i Lungeforeningen.

Gode intentioner i nationale kvalitetsplaner styrkelse af akutfunktioner
Lungeforeningen bakker op om, at der er aftalt en national kvalitetsplan for det nære sundhedsvæsen, som indfører kvalitetspakker med konkrete kvalitetskrav og -anbefalinger til indsatsen. Det har længe været nødvendigt, at tilbuddene om træning, kostomlægning og patientuddannelse i kommunerne blev bedre og mere ensartede. 

Lungeforeningen ser også perspektiver i at styrke de kommunale akutfunktioner og udarbejde patientrettede forebyggelsestilbud for borgere med kroniske sygdomme, som det er anført i aftalen. Her er vi enige i, at de nuværende kommunale akutfunktioner er væsentlige for at sikre en omstilling til det nære sundhedsvæsen og sikre, at flere borgere med lungesygdomme kan behandles tæt på eller i eget hjem og dermed bidrage til at forebygge indlæggelser og undgå unødvendige genindlæggelser, og vi byder gerne ind med input til, hvordan det konkret kan ske for fx KOL-patienter.

Positivt med behandling tæt på
Samtidig er vi positive over for, at borgere med fx kroniske sygdomme og ældre medicinske patienter får et mere fleksibelt sundhedstilbud tæt på eller i deres eget hjem med de nye nærhospitaler. Øget brug af digitale løsninger, herunder at vi endelig ser udrulningen af TeleKOL, kan også bidrage til denne udvikling, når nogle borgere selv kan foretage eksempelvis hjemmemålinger.

”Det giver god mening, at en række sygehusbehandlinger, herunder kontroller, kan rykkes tættere på borgerne med de nye nærhospitaler. Det vil særligt komme mennesker med lungesygdom til gavn, hvor netop transporten til sygehuset kan være en stor udfordring”, siger Torben Mogensen, formand i Lungeforeningen.

Til gengæld undrer det Lungeforeningen, at partierne bag aftalen kun i første omgang vil bekæmpe ulighed inden for kræft, men vi noterer os, at det er nævnt, at arbejdet skal være trædesten for andre kroniske sygdomme, herunder lungesygdomme, hvor der er stor ulighed. 

Et andet punkt, som vi glæder os over, er opmærksomheden på at lette arbejdsgangene på tværs af sundhedsvæsenet ved at sikre lettere adgang til relevante sundhedsoplysninger for både borgere og sundhedspersonale. 

Savner forebyggelsesdelen
Men den generelt positive opbakning til reformen sløres desværre af, at forebyggelsestiltagene er taget ud, for de er meget vigtige i forhold til at begrænse, at mennesker rammes af lungesygdomme i fremtiden.

”Det er trist at se, at alle tiltag, der skulle få færre til at ryge, er fjernet. Blandt flere af vores medlemmer ser vi hver dag, hvad tobaksafhængigheden og deraf mange års rygning betyder i forhold til nedsat lungefunktion og problemer med åndedrættet. Derfor er det trist, at landets politikere ikke har kunnet blive enige om initiativer på dette område endnu. Vi krydser dog fingre for, at det sker i de næste ugers forhandlinger”, siger Torben Mogensen, formand i Lungeforeningen.

Lungeforeningen mener, at forebyggelsesindsatsen mod tobak både skal handle om at få færre til at starte med at ryge, som at få flere til at stoppe. Derfor skal der også fokus på en oprigtig hjælp til rygestop for de mennesker, der stadig er afhængige af tobak, og som gerne vil stoppe. Hvis målet om, at maksimalt kun 5 pct. af den voksne befolkning ryger i 2030 skal nås, skal der yderligere skrues op for initiativer på rygestopområdet.

Læs hele udspillet her.