×
×

På barsel: Nanna Nistrup Madsen


Printer-friendly version

I Lungeforeningen arbejder vi alle for den brede lungesag, der omfatter indsatser for at forbedre oplysning tidlig opsporing, diagnose, behandling, rehabilitering, palliation i både Lungeforeningen, Danmarks Lungeforenings Fond og Børnelungefonden.

Vi arbejder for at øge befolkningens, myndigheders og politikeres kendskab, viden, oplysning og engagement i og støtte til arbejdet for mennesker som har lunge- og luftvejssygdomme men også forebyggelse af lunge- og luftvejssygdomme. Vi har et stærkt fokus på indsatser og projekter der kan give konkret støtte og råd til mennesker, der har lungesygdomme tæt inde på livet.

 

Projektmedarbejder og sygeplejerske

Jeg er uddannet sygeplejerske fra Københavns Professionshøjskole Metropol i januar 2015, og har primært arbejdet inden for det lungemedicinske speciale. I 2019, færdiggjorde jeg min overbygning i Folkesundhedsvidenskab.

Jeg interessere mig for krydsfeltet mellem klinikken og det politiske arbejde. Jeg brænder for at mennesker med en lungesygdom, skal have lige adgang til sundhedsvæsenets tilbud og behandlingsmuligheder uanset diagnose eller geografi.

Jeg har været ansat i Lungeforeningen siden: 13.01.2020.

 

Ansvarsområder:

Jeg er optaget af at samarbejde om indsatser og projekter, som gør en forskel for de mennesker som har lungesygdomme inde på livet hvad enten det er pårørende, fagpersoner som arbejder i sundhedsvæsenet, forskere og virksomheder.

Den projektportefølje, jeg er involveret i, er:

  • Større aktiviteter og events sammen med samarbejdspartnere som er målrettet frivillige og medlemmer
  • Informations-, undervisnings- og foredragsvirksomhed.
  • Udvikle netværk for personer med lunge- og luftvejssygdomme og deres pårørende.
  • Rådgivningskoordinator
  • Sundhed- og sygeplejefaglig rådgiver

 

Tidligere ansættelser

  • Praktikant, sundhedsteamet, Den Danske Ambassade, Dar es Salaam, Tanzania
  • Lungemedicinsk sengeafsnit, Gentofte Hospital
  • Lungemedicinsk sengeafsnit, Bispebjerg Hospital