Sidsel Vinge, bestyrelsesmedlem | Lungeforeningen
×
×

Sidsel Vinge, bestyrelsesmedlem


Printer-friendly version

Projektchef i Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd (VIVE)
Valgt af Lungeforeningens medlemmer

Jeg har arbejdet med sundhedsvæsenet 20 år – som forsker, konsulent, leder og underviser. Jeg er uddannet indenfor strategi, organisation og ledelse fra CBS, og selvom det måske kan lyde lidt virkelighedsfjernt, er jeg drevet af en nysgerrighed overfor hvad der sker i virkeligheden – og derfor har jeg brugt en stor del af mit arbejdsliv på at følge læger og  sygeplejersker i deres daglige arbejde i alle sektorer. Det har givet mig en stor viden om, hvordan sundhedsvæsenet fungerer i praksis, og om hvad der skal til for at ændre praksis. 

Jeg har været mere end 10 år på det tidligere Danske Sundhedsinstitut og er nu projektchef i Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd (VIVE), men har også selv været ude i marken som sundheds-chef i en kommune, hvor jeg på første hånd har oplevet de udfordring-er der er omkring særligt KOL-borgerne. Og da jeg i starten af 00’erne brugte tre år på at følge lægers arbejde på medicinske afdelinger, blev det lysende klart for mig, at lungepatienter og lungesagen i den grad er værd at kæmpe for. Det er det stadig. Derfor vil jeg gerne være en del af Lungeforeningens bestyrelse.