Søren Pedersen, bestyrelsesmedlem | Lungeforeningen
×
×

Søren Pedersen, bestyrelsesmedlem


Printer-friendly version

Professor, dr.med., pædiater
Udpeget af Lungeforeningens bestyrelse

Jeg er professor ved Syddansk Universitet inden for området lungesygdomme hos børn. Tidligere i karrieren var jeg i nogle år ansat som professor ved McMaster University i Hamilton Canada, som er et af de førende universiteter inden for astma og allergi. Mit kliniske virke og mit forskningsafsnit er på Kolding Sygehus.

Min hovedinteresse er astma, og jeg har i 30 år arbejdet klinisk med astma hos børn og forsket i mange forskellige aspekter af sygdommen. Min doktordisputats var om børns brug af astmainhalatorer. I årenes løb har jeg været involveret i forskellige samarbejdsmodeller mellem praksis og børneafdelingen om behandling af astma. Gennem 20 år har jeg arrangeret årlige 2-dages efteruddannelsesmøder i Kolding om astma for danske pædiatere (børnelæger) og årlige 1-dags efteruddannelsesmøder for pædiatriske sygeplejersker (børnesygeplejersker).

Jeg har gennem årene været involveret i udvikling af flere kliniske retningslinjer for børneastma – både lokalt, på landsplan og globalt. Jeg har således i mange år været (og er stadig) medlem af bestyrelsen og den videnskabelige komite i GINA (Global Initiative for Asthma). GINA publicerer globale retningslinjer for børn og voksne.  Disse opdateres årligt på grundlag af nye publikationer. Mit hovedfokus har i de senere år været på implementering af retningslinjer samt forskning i, hvordan dårligt kontrolleret astma påvirker patienternes hverdag.