×
×

Torben Mogensen, bestyrelsesformand


Printer-friendly version

Speciallæge i anæstesi og intensiv terapi, dr.med. Tidligere vicedirektør Amager og Hvidovre Hospitaler. Nu professor Lanzhou University, China.

Valgt af Lungeforeningens medlemmer på Generalforsamlingen 2018 og genvalgt i 2020.

Jeg kan tilføre bestyrelsen en viden om de organisatoriske forhold i sundhedsvæsnet inden for specielt behandlingen af alvorlige og akutte lungesygdomme. Jeg har endvidere arbejdet i mange år med patientsikkerhed. Jeg har organisatorisk arbejdet indfor både det anæstesiologiske speciale, men også inden for Lægeforeningen og er nyligt trådt ud af bestyrelsen for Det medicinske Selskab i København på grund af tidsregler.
 
Lungesygdomme har haft min interesse som mangeårig læge på intensiv afdeling men også som læge på lægeambulancen i København. Alvorligt lungesyge patienter var, desværre, hyppige patienter. Forebyggelse af lungesygdomme er af afgørende betydning, og her kommer rygning i højsædet. Forebyggelse kan kun opnås med samtykke fra befolkningen, og der ligger en stor udfordring her.
 
Jeg har altid været engageret i sundhedsdebatten i Danmark. Jeg har arbejdet med ansvarlighed og tilstræbt at være troværdig og udtrykke mig klart og koncist.