Politik | Lungeforeningen
Bemærk: Du kan som bruger af lunge.dk for øjeblikket ikke ændre dine oplysninger på din profil. Dette skyldes, at Lungeforeningen opdaterer hjemmesiden, så den lever op til den nye persondataforordning fra EU .
 
×
×

Politik

Lungesagen mangler bevågenhed blandt beslutningstagere.  Derfor arbejder Lungeforeningen for en national, forpligtende lungeplan, som skal være med til at sikre bedre forebyggelse, opsporing, behandling og rehabilitering af lungepatienter.