×
×

Lungeforeningen søger en ny direktør

Lungeforeningen søger en ny direktør, der med energi og engagement kan fortsætte og løfte det gode arbejde til gavn for lungesagen i Danmark.

Vi er en medlemsorganisation præget af udvikling og forandring og med store ambitioner for lungesagen og den halve million danskere, der lever med en kronisk lungesygdom. Vi søger en direktør, der kan sætte lungesagen tydeligt på samfundsdagsordenen og gå forrest i arbejdet med at realisere Lungeforeningens ambitioner og visionen ”Sundere lunger livet igennem”.

Du er strategisk stærk og god til at skabe følgeskab. Din ledelsesstil er transparent, og du sætter tydelig retning både på de indre linjer og gennem Lungeforeningens mærkesager eksternt. Du er en dygtig kommunikator med en god personlig gennemslagskraft, der kan gøre din stemme gældende både i det nære samarbejde og i offentligheden. Du er en god personaleleder med en anerkendende og tillidsbaseret ledelsesstil, der evner at lede en organisation med en flad struktur.

Du får et job i en medlemsorganisation med et stort uforløst potentiale og høje ambitioner på vegne af mennesker med lungesygdomme. Du bliver leder for et sekretariat bestående af 17 dygtige og engagerede ledere og medarbejdere i en organisation, der er bredt forankret i hele landet og organiseret i flere lokalafdelinger med over 140 netværk, som drives af over 300 dedikerede frivillige. 

Desuden er der et tæt samarbejde med sundhedsfaglige miljøer og eksterne aktører, som bidrager til at støtte op om aktiviteter og forskning.

 

Jobprofil

Som Lungeforeningens nye direktør bliver du overordnet ansvarlig for følgende:

 • At vi fortsat er relevante og skaber værdi for vores medlemmer.
 • I dialog og samarbejde med bestyrelsen at sætte den strategiske retning for Lungeforeningen. Du forventes som direktør at indgå̊ i et tæt og forpligtende samspil med bestyrelsen – et samarbejde, der er båret af dialog, gensidig respekt, åbenhed og lyst til at inspirere hinanden og få det bedste ud af hinandens kompetencer.
 • Den overordnede ledelse og strategiske udvikling af Lungeforeningen, herunder videreudvikling af vores velfungerende sekretariat, så det bliver endnu dygtigere. Driftsopgaver og udviklingsaktiviteter i Lungeforeningen er meget forskelligartede, hvilket stiller krav til organisationens evne til at udvikle og tilpasse sig. Løbende at prioritere de forskellige indsatser, så de hver især har tilstrækkelig tyngde til at understøtte den overordnede strategiske retning.
 • Succesfuld udvikling af eksisterende og nye samarbejder med andre aktører.

 

Her er dine væsentligste opgaver:

 • At realisere ambitioner og strategi og videreudvikle disse. Som ny direktør kommer du til at stå i spidsen for at realisere lungesagens 2023-2025-strategi, hvor den overordnede mission er: ”At være en bæredygtig forening, der vil være mere for flere”.
 • At skabe høj trivsel og medarbejdertilfredshed og udvikle kompetencer til at lede Lungeforeningens samlede aktivitetsportefølje, så aktiviteterne realiseres i overensstemmelse med strategien og de forretningsmæssige resultater. Der vil endvidere være behov for løbende at vurdere og prioritere en stigende mængde driftsopgaver som følge af et stigende medlemstal og flere aktiviteter i porteføljen, så der er god balance mellem risiko, vigtighed og ressourceanvendelse.
 • At realisere Lungeforeningens ambitioner for lungesagen gennem tre spor: styrket brand, fremtidssikret engagementsforretning og stærk og stabil organisation.

 

Styrket brand
Du får en vigtig rolle i at styrke Lungeforeningens brand, så en ny kernefortælling bredes ud og sikrer bred appel, og hvor det grafiske udtryk skærpes. Direktøren får således en vigtig rolle i at arbejde målrettet med udvikling mod at få flere støtter og i at få lungesagen højere på den politiske agenda både nationalt, regionalt og kommunalt.

 

Fremtidssikret engagementsforretning
Du skal være med til at sikre, at Lungeforeningen bliver mere for flere, hvor digital hvervning vil være et vigtigt middel til at øge medlemstallet markant. Digitalisering skal endvidere være med til gennem hyppigere og tættere dialog at øge loyaliteten og kendskabet til medlemmerne – en viden, der skal bringes i spil i form af målrettede kampagner og tilbud. For at gøre dette muligt skal der skabes en ny digital platform, der kan automatisere en række processer og bidrage med forretningsmæssig indsigt og anvendelse af data.

 

Stærk og stabil organisation
Lungeforeningen er opbygget omkring en flad organisation med korte beslutningsveje, og lederne skal have en ledelsesstil, som understøtter dette.

 

Personprofil

Lungeforeningen forventer, at du som ny direktør har nedenstående kompetencer.

De formelle kvalifikationskrav:

 • Ledelseserfaring på strategisk niveau og erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation
 • Erfaring med at arbejde tæt sammen med en bestyrelse om den strategiske retning
 • Erfaring med at udvikle netværk, med at opbygge eksterne relationer og med ekstern kommunikation
 • Erfaring med økonomistyring, budgetter og regnskaber; besidder et godt administrativt overblik.

Det er desuden en fordel, hvis du har:

 • erfaring fra sundhedsområdet
 • ledelseserfaring fra en medlemsorganisation med mange frivillige
 • erfaring med investeringer, fondslovgivning og fundraising.

De mere personlige/ledelsesmæssige kompetencekrav:

 • Er strategisk stærk og udviklingsorienteret
 • Evner at begå dig på forskellige arenaer og formår at navigere i kompleksitet og med mange forskellige dagsordener
 • Har forståelse for den politiske kontekst og erfaring med at indgå i dialog og samarbejde med det politiske system
 • Er en dygtig personaleleder med en anerkendende og tillidsbaseret ledelsesstil og evner at lede en flad organisation med korte beslutningsveje
 • Er relationelt stærk – evner at skabe gode samarbejdsrelationer med mange forskellige aktører
 • Har gennemslagskraft, personlig integritet og pondus og kan gøre din stemme gældende både i det nære samarbejde og i offentligheden
 • Er en god kommunikator med en transparent ledelsesstil og kan sætte tydelig retning på de indre linjer og medvirke til at tydeliggøre Lungeforeningens mærkesager eksternt
 • Er robust med integritet og en god portion humor, ser og anerkender alle ansatte og forstår vigtigheden i at sikre et godt arbejdsmiljø i sekretariatet.

Kontakt gerne formand for Lungeforeningen Torben Mogensen på tlf. 23 61 23 77 eller partner i Genitor Tina Overgaard på tlf. 31 41 05 82 med henblik på uddybende spørgsmål.

Ansøgningsfristen er den 10. april 2023. Forventet tiltrædelse: den 1. juni 2023.

Læs mere og søg stillingen her

Sidst opdateret: 
Torsdag, marts 16, 2023