×
×

Lungeforeningens logo

Høstblomsten er i Lungeforeningens logo
LungePatient.dk og Danmarks Lungeforening fusionerede i juli 2015 under navnet Lungeforeningen.

Blomsten i Lungeforeningens logo er inspireret af ”høstblomsten” - en lille papirblomst, som for 100 år siden blev solgt for at samle penge ind til bekæmpelse af tuberkulosen - som vi har lanceret i et nyt og moderne look.

Høstblomsten i logoet har to hvide kronblade, som symboliserer lungerne. Den blå høstblomst sender et signal om den luft, optimisme og velgørenhed, som lungesagen har hårdt brug for i dag.

Lungeforeningen har en vision om sundere lunger livet igennem. Fordi det nyfødte barns første selvstændige handling er at trække vejret. Og når vi en dag holder op, markerer dét livets afslutning.

Derfor skal vi passe på de lunger, der sætter os i stand til at trække vejret.

Høstblomsten og historiens vingesus

Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse, som senere blev til Danmarks Lungeforening, solgte med start i 1908 høstblomsten i velgørende øjemed på en bestemt dag om efteråret, som kaldtes høstblomstdagen.

I dag flettes denne historie sammen i Lungeforeningen, som er blevet til i en fusion mellem Danmarks Lungeforening og LungePatient.dk. LungePatient.dk, tidligere Lungeforeningen Boserup Minde, blev stiftet i 1903 også med det formål at hjælpe tuberkuloseramte.

Bag historien om høstblomsten ligger en blomstrende eng af velgørenhed og social bevidsthed.

Lægerne Holger Rørdam og Carl Lorentzen, der begge viede deres liv og karriere til bekæmpelsen af folkesygdommen tuberkulose, var i 1901 med til at grundlægge Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse.

I 1908 startede Nationalforeningen efter svensk mønster ”Høstblomst”-indsamlingen, der altså også fandtes i Sverige og derfor egentlig bør oversættes med efterårsblomst, for höst på svensk betyder efterår.

Dagen skulle markere kampen mod tuberkulose, og salget af den lille papirblomst for 10 øre pr. stk. skulle rejse penge til samme formål.

Høstblomsten blev igennem årene solgt i millionvis og indbragte mange penge i den gode sags tjeneste. De indsamlede midler blev bl.a. brugt til at bygge kystsanatorier, hospitaler og nye boliger til de ramte. Og tuberkulose, dengang den frygteligste af folkesygdommene, blev udryddet.

Store udfordringer på lungeområdet i dag

I dag står lungeområdet igen over for mange store udfordringer. Et stort antal mennesker har en lungelidelse, både børn og voksne, men ingen diagnose. Der mangler sammenhæng i behandlingen af de over 700.000 mennesker med lungesygdomme i Danmark, og der uddeles alt for få midler til lungeforskning.

Det er på baggrund af bl.a. disse udfordringer, og strategien om én stærk forening på lungeområdet, at to lungeforeninger nu er gået sammen under samme navn og logo.

Det nye logo ledsages derfor med sloganet ”Sundere lungere livet igennem”, der indkapsler hele Lungeforeningens vision:

Det nyfødte barns første selvstændige handling er at trække vejret. Og når vi en dag holder op, markerer dét livets afslutning. Derfor skal vi passe på de lunger, der sætter os i stand til at trække vejret. Vi skal forebygge, at lungerne bliver syge. Vi skal hjælpe alle dem, hvis lunger alligevel er blevet det. Og vi skal forbedre mulighederne for, at de kan blive helbredt igen.

Lungeforeningens vision er et samfund, hvor flere har sundere lunger livet igennem.