Om Snak om lunger

Snak om lunger er Lungeforeningens online mødested (forum) for de omkring 600.000 danskere, som lever med en kronisk lungesygdom, deres pårørende og andre. Her kan du møde ligesindede på kryds og tværs af bygrænser og på alle tider af døgnet i trygge rammer.

Formålet med Snak om lunger er at hjælpe mennesker, der lever med lungesygdom tæt inde på livet, med at finde hinanden og finde den styrke, det kræver at leve et bedre liv med en kronisk sygdom.

Kom godt i gang - se hvordan du bruger Snak om lunger.

Brugerbetingelser på Snak om lunger.

Et mødested for alle
Snak om lunger er en videreudvikling af Lungeforeningens tidligere online mødested Snakomkol.dk, der startede som et pilotprojekt i samarbejde mellem Lungeforeningen, Sundhed.dk og Region Midtjylland.

Forummet henvendte sig til mennesker, der lever med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). Projektet blev evalueret i foråret 2009, og da evalueringen viste stor tilfredshed besluttede Lungeforeningen at videreføre Snakomkol.dk.

Siden 2009 har rigtig mange mennesker haft stor glæde af at mødes online.

Derfor besluttede Lungeforeningen i april 2014 at videreudvikle forummet til Snak om lunger, så alle mennesker med en lungesygdom, deres pårørende og andre nu kan få glæde af at mødes og bruge hinanden til at finde nye veje og muligheder.

Et supplement i hverdagen
Snak om lunger er et supplement i hverdagen og ikke en erstatning for lægelig rådgivning, undersøgelse og behandling.

Derfor er det vigtigt, at du kontakter en læge, hvis du har spørgsmål eller bekymringer om dit eller din pårørendes helbred.

Har du spørgsmål til Snak om lunger kan du skrive til forum@lunge.dk

KMD har støttet Snak om Lunger

    En stor tak til IT virksomheden KMD, som har støttet udviklingen af Lungeforeningens forum Snak om lunger. Se mere om, hvordan KMD også støtter sundere lunger på www.lunge.dk/kmd

Ønsker du at melde dig ud af Snak om lunger, kan du sende en mail til forum@lunge.dk. Formålet med Snak om lunger er at dele viden og tanker - derfor vil dine eventuelle gamle indlæg fortsat stå i forummet.