×
×

Fra 1. august har pårørende ret til fem omsorgsdage

Sidst opdateret: 
15-08-2022

Som pårørende til et menneske med en lungesygdom har man formentlig ofte oplevet, at der kan være brug for f.eks. at deltage i udredende samtaler, hjælp til at komme frem og tilbage til læge og hospital eller simpelthen brug for at koordinere opfølgende behandling og tilbud. 

Omsorgsdagene kan sammenlignes med ’Barns 1. sygedag’, der er dog bare den forskel, at retten til løn ikke følger med omsorgsdagene.  

Organisationen Danske Patienter hilser den nye ordning velkommen, men gør opmærksom på, at der er behov for ændringer, hvis den for alvor skal komme pårørende og patienter til gavn. Organisationen peger bl.a. på, at dagene bør være arbejdsgiverbetalte eller at der indføres en kompensationsordning. Desuden at dagene skal kunne afholdes som halve dage. Læs Danske Patienters kommentar til omsorgsdagene.
 
Hvis man vil nærlæse lovgivningen, så dyk ned i folketingstidende.dk.