×
×

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende

Alle kommuner kan nu tilbyde kursus, der forebygger at pårørende bliver syge.

Samtlige 98 danske kommuner tilbydes nu økonomisk støtte til at udbyde pårørendeindsatsen LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende.

Støtten er en del af 15,8 mio. kr., som satspuljeparterne på ældreområdet har afsat til udbredelse af indsatsen. Komiteen for Sundhedsoplysning står for udbredelsen, som sker i perioden 2018-2021. 33 kommuner er allerede i gang. 

Satspuljens 15,8 mio. kr. skal sikre, at alle danske kommuner kan tilbyde deres borgere det evidensbaserede mestringskursus LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende.

Kurset bidrager til, at pårørende trives bedre og kan forebygge, at pårørende selv bliver syge.

- Det er en stor opgave at være fx ægtefælle til et menneske med demens, og vi ved, at mange pårørende risikerer at slide sig selv op, fordi de hjælper mange timer hver eneste dag og i mange år. Derfor skal vi støtte de pårørende på mange måder bl.a. ved hjælp af LÆR AT TACKLE-kurset, som vi nu gør til et landsdækkende tilbud. De pårørende skal have bedre muligheder for at passe på sig selv, så der ikke pludselig er to, der bukker under, siger ældreminister Thyra Frank i en pressemeddelelse fra Komiteen for Sundhedsoplysning.

 

Alle voksne pårørende kan få glæde af indsatsen

Indsatsen er målrettet alle voksne pårørende til syge. Det kan være en partner, forældre, søskende eller en nær ven, der er ramt af sygdom fx kræft, lungesygsom, depression, blodprop eller demens.

På kurset får deltagerne redskaber til at passe på sig selv, bede om hjælp og bevare sociale relationer.

Desuden har de pårørende stor gavn af at møde ligestillede, der forstår deres udfordringer og problemer.

En kursist siger således om sit forløb:

- Kurset gjorde, at jeg tillod mig selv at have de følelser, jeg havde haft. Hvis jeg på forhånd havde forstået det der med at passe på mig selv, så havde hele forløbet været nemmere.

 

98 kommuner får tilbud om driftsmidler

En væsentlig del af bevillingen er øremærket til den enkelte kommunes kursusdrift; herunder uddannelse af lokale frivillige instruktører samt koordinatorer, der typisk varetager rekruttering af deltagere, praktisk tilrettelæggelse af kursusforløb og pleje af instruktørkorps. 

- I København har vi i 2018 udvidet vores indsats, bl.a. så den nu omfatter alle bydele. Vi ved, at rigtig mange pårørende går med en følelse af at være utilstrækkelige uden at dele det med nogen. Vores evaluering af kurserne viser, at de virker. Halvdelen af kursusdeltagerne gik fra at være i risiko for at få stress eller depression til ikke at være i nogen risiko, siger Københavns Kommunes sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF).

Indsatsen er udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Københavns Kommune.

 

Mere information

Læs mere om kurserne og hvor de udbydes

Er du pårørede til en lungesyg?