×
×

Børn som pårørende

Børn med alvorligt syge forældre eller søskende er en overset gruppe i sundhedsvæsenet. Udover hos Lungeforeningen findes der en række steder, hvor du kan få viden, hjælp og vejledning.
 

 • Organisationen Børn, Unge og Sorg tilbyder gratis psykologhjælp, telefonrådgivning, samtalegrupper og anden hjælp til børn og unge under 28 år, der lever med alvorligt syge forældre eller søskende. Se mere om børn, unge og sorg
 • nårmorellerfarbliversyg.dk henvender sig til børn, forældre og sundhedsprofessionelle. Læs mere om børn som pårørende, hør andre børns historier, hent en manual og find pjecer til forældre.
   
 • Læs mere om børn som pårørende hos Videnscenter for patientstøtte på regionh.dk/patientstoette
   
 • Danske Patienters tema om børn som pårørende samler rapporter og materialer om emnet. Læs temaet på danskepatienter.dk
   
 • Du kan også kontakte Lungeforenings rådgivning

 

Kilde: Børn, Unge og Sorg og Danske Patienter

 

Fakta om børn som pårørende

Omkring 40.000 børn oplever hvert år, at deres far eller mor bliver ramt af en kritisk fysisk sygdom. 

Ligeledes har 33.000 børn en bror eller søster, som bliver alvorligt syg.

I Danmark dør der årligt omkring 52.000 mennesker, og 350 af dem er børn under 18 år.

Søskende til syge børn føler sig ofte glemte, da fokus naturligt er rettet på det syge barn.