Nicolai Kirkegaard

E-mail: 
Telefon: 
38 76 00 39
Mobil: 
22 29 20 39

Sundhedsfaglig konsulent og senior projektleder
- Kontakt og samarbejde med lungemedicinske afdelinger, kommuner og sundhedscentre samt KOALA-databasen er mit ansvarsområde.
Jeg arbejder også med palliation, rehabilitering i kommunalt regi samt udarbejdelse og vurdering af videnskabeligt baserede vejledninger.
Jeg svarer også i vores sundhedsfaglige rådgivning.

Jeg har en Master i Klinisk Sygepleje med specialet ”Palliation til KOL-patienter”. KOL-patienter har siden 1998 været mit faglige omdrejningspunkt. Sammenhængende patientforløb og den palliative indsats til KOL-patienter har især fyldt meget de sidste fire år.

Ansvarsområder:

  • Kontakt og samarbejde med lungemedicinske specialeafdelinger
  • Kontakt og samarbejde med kommuner og sundhedscentre - herunder rehabiliteringstilbud til KOL-patienter i kommunalt regi og sammenhængende patientforløb med henblik på alle aktører
  • Udarbejdelse og vurdering af videnskabelig baseret vejledning til patienter og personale
  • Sundhedsfaglig rådgivning

Tidligere ansættelser

  • Konst. afdelingssygeplejerske på Glostrup Hospital. Som medansvarlig for udvikling af en lungemedicinsk. Som souschef ansvarlig for udvikling af den kliniske sygepleje til KOL-patienter
  • Klinisk sygeplejespecialist på Herlev Hospital med ansvar for den kliniske udvikling og kvalitet indenfor behandling af KOL. Speciale ilt-behandling og udgående hospital til KOL-patienter med delegeret ordinationsret. Undervisningsansvarlig på hospitalet og ekstern underviser.
  • Projektsygeplejerskepå Bispebjerg Hospital i screenings- og interventionsprojektet ”TORKOL”