Telemedicin har givet Mette større tryghed i hjemmet