×
×

Lungeforeningen får 1 mio. kr. til at styrke rådgivning

Sidst opdateret: 
07-05-2020

Regeringen og et samlet Folketing er enige om at hjælpe alle, der er særligt udsatte eller sårbare i forbindelse med COVID-19. Coronavirus rammer lungerne – og når man i forvejen har en lungesygdom tæt inde på livet, opstår der naturligt ekstra mange spørgsmål nu. Lungeforeningen er derfor utrolig glade for den opbakning, regeringen og Folketingets partier har vist, ved at afsætte 5 mio. kr. til at styrke kapaciteten hos mindre patientforeninger, der tilbyder rådgivning og støtte til risikogrupper. Lungeforeningen får én af de 5 mio. kr.

Direktør, Anne Brandt, glæder sig over at være blevet hørt:

- Det er en utrolig glæde, at Lungeforeningen er blevet set og hørt. Vi har oplevet en markant og overvældende stigning i antallet af henvendelser til os. Med denne håndsrækning kan vi fortsætte den akutte støtte og hjælp med at forstå og omsætte anbefalinger og vejledninger fra myndigheder, så også mennesker, der lever med en lungesygdom tæt inde på livet, kan fortsætte deres liv på en tryg og sikker måde også i en svær tid. 

Lungeforeningen arbejder målrettet for at være til stede med viden, råd, konkrete værktøjer og aktiviteter i nærmiljøet, og har gennem de sidste mange år oplevet et stigende fokus på at se muligheder i digitale løsninger. Når man lever med nedsat lungefunktion, kan det være uoverstigeligt blot at komme ud ad døren og 50 m ned til bussen. Rådgivning og støtte handler derfor også om at tilpasse sig den hverdag, et menneske lever med. Lungeforeningen arbejder derfor også på at kunne tilbyde råd og støtte digitalt og nå ud til de mange forskellige målgrupper, som har brug for vigtig viden nu og her.


Virtuel aften te
Første initiativ til at imødekomme det akutte behov for rådgivning og støtte er allerede sat i værk. Helt konkret har Lungeforeningen nu fået mulighed for at invitere til ”virtuel aften te” for forældre i netværket Lungebarn, hvor forældre kan få en god snak om stort og småt. 

Regeringen og Folketingets samlede aftale lyder på 215 mio. kr. til indsatser for at hjælpe mennesker, som er udsatte og sårbare i forbindelse med COVID-19. 

Se den fulde aftale og politikernes udtalelser i Social- og Indenrigsministeriets pressemeddelelse "Alle partier indgår aftale om hjælp til sårbare og udsatte grupper".