Psykologhjælp, fysioterapi og rehabilitering | Lungeforeningen
×
×

Psykologhjælp, fysioterapi og rehabilitering

Psykologhjælp, fysioterapi og rebabilitering
Printer-friendly version

På denne side kan du finde hjælp og information, hvis du har brug for enten psykologhjælp, fysioterapi eller træning i forbindelse med din lungesygdom.

 

Psykologhjælp

Man kan som lungesyg få brug for psykologhjælp fx i forbindelse med nydiagnosticering, angst, ved forværring af sygdommen eller før og efter transplantation.

Man kan også som pårørende få brug for psykologhjælp. Psykologen kan hjælpe, hvis man har depression, angst, tristhed, bekymringer, og via rådgivning eller samtaler kan hjælpe med, at man bedre kan klare situationen.

Psykologen kan også hjælpe med nogle teknikker, hvis man har vejrtrækningsproblemer eller smerter.

Du kan få tilskud til psykologhjælp, hvis du er ramt af alvorlig, invaliderende sygdom eller er pårørende til personer, der er ramt af alvorligt invaliderende sygdom.

Du skal søge om hjælp til psykolog senest seks måneder efter begivenheden er indtrådt.

Det er din egen læge, som kan henvise til psykolog. Det er kun bestemte psykologer, som har overenskomst med sygesikringen, som der kan henvises til. Du kan maksimalt få tilskud til 12 konsultationer. Du får dækket 60 % af psykologens honorar. Sygeforsikringen Danmark giver også tilskud i nogle tilfælde. Det afhænger af, hvilket type medlemskab, du har.

Du kan muligvis have en forsikring, der kan dække hel eller delvis betaling af psykologbehandling. Det kan for eksempel være en sundhedsforsikring, som du eller din arbejdsplads har tegnet. Der er også nogle forsikringsselskaber, der dækker visse former for kriseterapi.

Der er nogle forskellige selvhjælpsgrupper, som er gratis. Nogle gange er der psykologhjælp som tilbud i kommunernes sundhedscentre.

Det er værd at spørge i din kommune, om de har nogen gratis tilbud.

 

Fysioterapi

Du kan frit gå til behandling hos en privat praktiserende fysioterapeut uden henvisning fra din læge. I så fald skal du betale den fulde pris.

Som lungesyg er du ikke omfattet af ordningen om vederlagsfrit fysioterapi.

 

Rehabilitering

Har du lungesygdommen KOL, har du mulighed for at komme på et rehabilitieringsforløb.

Desværre findes der ikke lignende tilbud, hvis du har en anden lungesygom end KOL.

Du skal henvises til tilbuddet af din egen læge.

Du kan læse mere om KOL-rehabilitering her

Sundhedsfaglig redaktør/-er: 
Susanne Kitaj, socialrådgiver og rådgiver i Lungeforeningen
Kategori: