×
×

Revalidering

Revalidering

Revalidering er en hjælp, som du kan få, hvis du har væsentlige begrænsninger i din arbejdsevne pga. din sygdom.

Der skal være et erhvervsmæssigt sigt med revalidering. I denne vurdering indgår din alder, dit sygdomsforløb, og hvad du har mulighed for at blive revalideret til, som kan fremme din erhvervsevne, så du kan blive selvforsørgende.

Revalidering kan være korte vejlednings- eller afklaringsforløb, virksomhedspraktik eller støtte til etablering af selvstændig virksomhed. Det kan også være til uddannelse.

Revalideringsforløb i en virksomhed kan etableres som virksomhedspraktik eller som job med løntilskud.

Ved ansættelse med løntilskud betaler arbejdsgiver lønnen til den ansatte, og arbejdsgiveren får et tilskud til lønnen fra jobcentret. Lønnen skal som minimum svare til den overenskomstmæssige løn.

Revalideringsydelsen beregnes som et månedligt beløb på baggrund af højeste dagpengebeløb.

 

Arbejdsprøvning

Hvis kommunen sammen med dig overvejer en revalidering, vil der blive udarbejdet en jobplan. Den beskriver blandt andet, hvilke type arbejde man sigter imod.

Hvis der er tvivl om, hvad du kan klare, skal der laves en arbejdsprøvning.

Arbejdsprøvningen foregår ofte hos det, der hedder en ekstern aktør, hvor du vil blive afprøvet inden for forskellige arbejdsområder. Det kan fx være et værksted, hvor alle, som er der, skal arbejdsprøves.

Formålet med en arbejdsprøvning er at lave en realistisk arbejdsplan for dig. Arbejdsprøvning bruges også til at vurdere, om du overhovedet kan arbejde, eller om du skal indstilles til pension.

Sundhedsfaglig redaktør: 
Elisabeth Jochimsen, socialrådgiver og Susanne Kitaj, socialrådgiver og rådgiver i Lungeforeningen