×
×

Søg fond om legater

Søg fond om legater

Skibsreder Per Henriksen, R. og hustrus fond

Som lungepatient kan du søge Skibsreder Per Henriksens, R. og hustrus fond om legater.

Fonden blev stiftet af Skibsreder Per Henriksen og hans ægtefælle Vivi Henriksen i 2005. Fonden er almennyttig og støtter blandt andet følgende formål:

• Socialt dårligt stillede elever på eller udgået fra Det Kgl. Vajsenhus

• Uforskyldt dårligt stillede danske statsborgere i Danmark

• Lunge- og hjertepatienter samt diabetesramte

• Lægevidenskabelig forskning inden for lunge-, hjerte- og diabetessygdomme

Ansøgning foregår ved elektronisk ansøgningsskema, der kan hentes fra fondens hjemmeside www.perhenriksensfond.dk

 

Krav til ansøgning

  • Udfyldt ansøgningsskema samt seneste årsopgørelse fra SKAT for ansøger og for ansøgers ægtefælle/samboende sendes pr. mail til henriksen@t-dahl
  • Hvis du søger som lunge- eller hjertepatient, diabetesramt eller andet sygdomsrelateret skal en udtalelse fra læge/hospital og/eller journaloplysninger fra www.sundhed.dk sendes med ansøgningen. Oplysningerne må højst være 3 mdr. gamle
  • Ansøgers navn skal anføres i mailens emnefelt
  • Ansøgninger fremsendt pr. post tages ikke i betragtning

 

Uddeling af legater foretages kvartalsvis. Ansøgeren modtager besked om en eventuel tildelt legat pr. mail, og beløbet indsættes på ansøgerens NemKonto.

Der kan ansøges om midler hele året.

 

Kategori: