×
×

Søg fonde om legater

Søg fond om legater

Skibsreder Per Henriksen, R. og hustrus fond

Som lungepatient kan du søge Skibsreder Per Henriksens, R. og hustrus fond om legater.

Fonden blev stiftet af Skibsreder Per Henriksen og hans ægtefælle Vivi Henriksen i 2005. Fonden er almennyttig og støtter blandt andet følgende formål:

• Socialt dårligt stillede elever på eller udgået fra Det Kgl. Vajsenhus

• Uforskyldt dårligt stillede danske statsborgere i Danmark

• Lunge- og hjertepatienter samt diabetesramte

• Lægevidenskabelig forskning inden for lunge-, hjerte- og diabetessygdomme

Ansøgning foregår ved elektronisk ansøgningsskema.

Uddeling af legater foretages kvartalsvis. Ansøgeren modtager besked om eventuel tildelt legatportion pr. mail og beløbet indsættes på ansøgerens NemKonto.

 

Krav til ansøgning

  • Udfyld ansøgningsskema på fondens hjemmeside.
  • Hvis du søger som lunge- eller hjertepatient, diabetesramt eller andet sygdomsrelateret skal en udtalelse fra læge/hospital og/eller journaloplysninger fra www.sundhed.dk sendes med ansøgningen. Oplysningerne må højst være 3 mdr. gamle
  • Ansøgninger fremsendt pr. post tages ikke i betragtning

Der kan ansøges om midler hele året.

 

Julie Seiferts Mindelegat

Som kvindelig lungepatient kan du søge Julie Seiferts Mindelegat.

Julie Seiferts Mindelegat uddeles to gange årligt. Legatportionerne er normalt på mellem kr. 4.000 og kr. 10.000.

De væsentligste kriterier for tildeling af legatet er, hvor alvorlig sygdommen er, og hvor medtaget du er af din sygdom og behandling.  

Ansøgning kan indsendes inden den 15. april og inden den 15. september. Uddelingen sker 4 – 6 uger senere.

Ansøgningsskema kan fås ved at sende en frankeret svarkuvert til  Advokatfirma Lars Behrend, Skindergade 38, 1. sal, 1159 København K eller ved at sende en mail til dp@minervaadv.dk

Ansøgningen skal vedlægges en lægeattest, som ikke må være mere end ca. 6 mdr. gammel, og som beskriver din sygdom og almene tilstand.