×
×

Det går den forkerte vej

Nye tal fra den Nationale Sundhedsprofil viser stigning i antal af yngre daglig-rygere.

Det går den forkerte vej med antallet af yngre daglig-rygere.

På trods af årevis med kampagner er antallet af unge rygere stigende. Alle unge ved i dag godt, at rygning er skadeligt og årsag til sundhedsproblemer og for tidlig død herhjemme. Alligevel stiger antallet af unge rygere.

 

Danskernes sundhed og trivsel

Den Nationale Sundhedsprofil 2017 giver et overblik over voksne danskeres sundhed og trivsel. Den er baseret på en spørgeskemaundersøgelse, foretaget af de fem regioner og Statens Institut for Folkesundhed.

I alt 183.372 danskere har svaret på spørgsmål om alt fra rygning og motion til ensomhed og sund mad.

Det er tredje gang, man laver en national sundhedsprofil. Sidst var i 2010 og 2013.

Men ikke desto mindre sker der lige nu en stigning i antallet af personer mellem 16 og 45 år, der ryger dagligt. Det viser helt nye tal fra Den Nationale Sundhedsprofil 2017, der udkom 6. marts 2018.

Fra 2010 til 2013 faldt antallet af daglige rygere, men de seneste fire år er det gået det den forkerte vej for netop den aldersgruppe, viser rapporten.

I 2013 var det 15 procent af de 16 - 45-årige, der røg dagligt. I 2017 er det steget til 16,2 procent, der ryger dagligt.

 

Øger forståelsen for sunde lunger

Lungeforeningen har i en årrække udviklet og lanceret undervisningsmateriale til folkeskoler og ungdomsuddannelser med det formål at skabe en større forståelse hos de unge for betydningen af at have sunde lunger.

Mathias Vestergaard Nielsen, som er projektleder i Lungeforeningen, ser på udviklingen som meget trist.

- Rygning er noget af det værste du kan udsætte dine lunger for og den seneste udvikling er derfor mere end bekymrende, siger han.

Lungerne udvikler sig til du er omkring 25 år, og herefter falder din lungefunktion naturligt i takt med, at du bliver ældre. Men rygning påvirker lungefunktionen og kan derfor give alvorlige skrammer på lungerne, der kan gøre livet svært senere, forklarer Mathias Vestergaard Nielsen.

- Årsagen til den frygtede lungesygdom KOL er i 9 ud af 10 tilfælde tobaksrygning. Risikoen er større jo flere cigaretter, der ryges og jo tidligere i livet man begynder. Vi er nødt til at gøre noget, hvis vi virkelig har en ambition om en røgfri fremtid, siger han.

 

LÆS MERE

Så mange danskere ryger
I alt oplyser 16,9 procent, at de ryger dagligt, mens 5,5 procent oplyser, at de ryger engang imellem. Samlet set betyder det, at 22,4 procent af danskerne ryger, hvilket svarer til ca. 1,06 mio. personer.
De fleste rygere er i aldersgruppen 55 - 64 år.

Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil 2017

 

Røgfri Fremtid

Røgfri Fremtid er et partnerskab, der med nye metoder vil gøre op med det faktum, at 40 børn og unge hver dag begynder at ryge.
Målet for Røgfri Fremtid er, at ingen børn og unge ryger i 2030. Det handler ikke om dem, der allerede ryger, men om ikke at give tobakken videre til vores børn.

Lungeforeningen er partner i Røgfri Fremtid

34 organisationer i fælles appel til Folketinget: Grib ind over for børn og unges rygning på jp.dk

Lær om lunger på skolen