×
×

Indsatsen mod børn og unges rygning skal op i gear

Sidst opdateret: 
23-02-2022

Synlige cigaretter i butikkerne og elever på ungdomsuddannelser, der pulser løs på smøger i skoletiden, er stadig hverdag for mange unge. Det viser en ny rapport fra Statens Institut for Folkesundhed. Der er brug for en skærpet indsats, så den nye rygelovgivning også bliver overholdt, mener Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen.

Rygning i skoletiden, synlig tobak i butikker og billige smøger. Sådan ser virkeligheden stadig ud for mange unge. Hele 72 pct. af eleverne på landets ungdomsuddannelser ser andre elever ryge i skoletiden, selvom der i august 2021 blev indført røgfri skoletid på alle ungdomsuddannelser. Og det er ikke kun på ungdomsuddannelserne, at det halter med at efterleve de nye regler. 58 pct. af de 15-29-årige har inden for den seneste måned set tobaks- eller nikotinprodukter stå synligt fremme i butikkerne, selv om tobakken burde være skjult. Det viser nye tal fra undersøgelsen ’§RØG – en undersøgelse af tobak, adfærd og regler’. Det er TrygFonden, Statens Institut for Folkesundhed, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen, der står bag undersøgelsen. 

- Lovgivningsmæssigt har vi taget nogle vigtige skridt, der skal sikre, at færre børn og unge ryger i fremtiden. Men der er brug for en skærpet indsats, så reglerne også bliver overholdt ude i virkeligheden. Ungdomsuddannelserne skal i langt højere grad tage opgaven med at gøre skoletiden tobaksfri på sig. Og butikkerne bør sikre sig, at tobakken rent faktisk ikke er synlig. Loven har sat nogle klare rammer, men når det halter med implementeringen, vil tiltagene ikke få den tiltænkte effekt, siger forebyggelseschef i Kræftens Bekæmpelse, Mette Lolk Hanak.

Prisen på cigaretter er for lav

Ved udgangen af 2020 vedtog et bredt flertal i Folketinget en national handleplan mod børn og unges rygning. Med initiativer som røgfri skoletid, ingen synlig tobak i butikkerne og standardiserede tobakspakker skal handleplanen forebygge og bremse rygning blandt børn og unge. Samtidig besluttede politikerne at hæve prisen på tobak af to omgange. Da undersøgelsen blev gennemført, skulle en pakke cigaretter i gennemsnit koste 55 kroner. Men undersøgelsen viser, at de unge i gennemsnit kun betaler 52,84 kroner per pakke.  

- Det er et udtryk for, at producenterne holder prisen nede, så man stadig kan købe cigaretbrands til 50 kroner pakken. Det er helt forkert, når der blev aftalt en pris og den ikke er slået igennem i butikkerne.  Vi ved, at høj pris på tobak er det mest effektive greb til at forebygge rygning blandt børn og unge, forklarer direktør i Lungeforeningen, Anne Brandt.

Kun lille fald i andelen af unge rygere  

Da flere af tiltagene i handleplanen mod børn og unges rygning endnu ikke er gennemført fuldt ud, er det for tidligt at drage håndfaste konklusioner om effekten af handleplanen, mener parterne bag undersøgelsen.

Standardiserede tobakspakker uden iøjnefaldende farver, grafik og logo er ved at erstatte de gamle pakker i butikkerne, men tiltagene vil først være fuldt implementeret d. 1. april 2022. En yderligere prisstigning på 5 kroner per pakke slår også først helt igennem fra d. 1. april 2022.   

Den kun delvise implementering af handleplanen afspejler sig også i de unges rygevaner. Undersøgelsen viser, at andelen af unge, der ryger dagligt eller lejlighedsvist, kun ser ud til at være faldet ét procent point fra 2020 til 2021

- Det tager tid at ændre de unges rygevaner. Derfor er der brug for mere fokus på at få de gode politiske intentioner gjort til virkelighed. Og så er det ingen hemmelighed, at vi mener, at prisen på cigaretter fortsat er alt for lav. Stod det til os, skal prisen op på mindst 90 kroner per pakke. På den måde vil der blive sat mere skub i udviklingen, så vi får en fremtid, hvor ingen børn og unge ryger, uddyber Morten Ørsted-Rasmussen, Forebyggelseschef i Hjerteforeningen.

 

Om undersøgelsen

• §RØG er en spørgeskemaundersøgelse blandt 15-29-årige. 

• Undersøgelsen er repræsentativ på køn, alder og region. 

• Undersøgelsen blev igangsat i 2020 og er gentaget to gange i 2021. Fremadrettet gentages undersøgelsen hvert efterår. 

• Mere end 10.000 unge har deltaget i hver undersøgelse. 

• Formålet med undersøgelsen er at følge udviklingen i unges tobaks- og nikotinforbrug over tid og at evaluere effekten af lovmæssige tiltag på området. 

• TrygFonden finansierer undersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed står for dataindsamling og udarbejdelse af rapport i samarbejde Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen.

 

Flere tal fra §-RØG-undersøgelsen, efteråret 2021

Rygning i skoletiden på ungdomsuddannelser

72 pct. af eleverne på ungdomsuddannelser, ser andre elever ryge i skoletiden.

49 pct. af de gymnasieelever, der ryger, svarer at de ryger i skoletiden.

81 pct. af de elever på FGU eller en erhvervsuddannelser, der ryger, svarer at de ryger i skoletiden.

Synlig tobak i butikkerne

58 pct. af de 15-29-årige har inden for den seneste måned set mindst én type tobaks- eller nikotinprodukt, inkl. tilbehør, stå synligt fremme på hylder, i montrer eller ved kassen i butikker.

Pris

52,84 kr. giver de 15-29-årige rygere i gennemsnit for en pakke cigaretter.

67 pct. af de unge svarer, at de har givet mindre end 55 kr. for den seneste pakke, de købte.  

Rygning blandt unge

19 pct. af de 15-29-årige ryger cigaretter (9 pct. dagligt og 10 pct. lejlighedsvis).

 

Du kan læse rapporten her.