×
×

Lungemediciner: Giv tilskud til rygestopmedicin

Printer-friendly version

Overlæge og lungemediciner Thomas Ringbæk præsenterer i Ugeskrift for Læger i dag fem spørgsmål og svar om rygestopmedicin.

Thomas Ringbæk skriver blandt andet:

  • at rygestopraten øges 2-3 gange ved samtidig anvendelse af medicin sammen med rådgivning
  • at tilskud til rygestopmedicin sandsynligvis vil resultere i flere brugere af rygestopmedicin og dermed i en forbedret rygestoprate
  • at storrygere har en nikotinafhængighed, der kan sammenlignes med heroinmisbrugeres afhængighed, men at der alligevel kun gives tilskud til metadon og antabus 
  • at der derfor bør gives tilskud til rygestopmedicin som i Sverige, Belgien, Australien, England og USA.

Indlægget supplerer en tidligere leder i Ugeskriftet, hvor tobaksforsker Charlotta Pisinger foreslår en intensivering af støtten til rygestop. Hun peger på, at der bør gives gratis og intensiv rygestopstøtte til socialt udsatte, personer i belastede områder, psykisk syge og andre patienter.

Lungeforeningen støtter varmt den intensiverede støtte til rygestop, som både Charlotta Pisinger og senest Thomas Ringbæk taler for.

-Vi ved fra undersøgelserne om danskernes rygevaner, at halvdelen af rygerne ønsker at holde op med at ryge, og at næsten alle med et forbrug på minimum 15 cigaretter dagligt oplever at være afhængige af tobak. Der er store mangler i den eksisterende indsats for at hjælpe de afhængige rygere med at kvitte tobakken, og det kan vi simpelthen ikke leve med i et samfund, hvor vi har så stor viden om, hvad der skal til for at lykkedes med et rygestop. Rygerne overlades alt for meget til andres egne bebrejdelser, og samtidigt ser vi den negative udvikling i alvorlige sygdomme som KOL og lungekræft, siger direktør i Lungeforeningen, Anne Brandt.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at tobaksafhængige rygere får tilbud om både rygestopmedicin og rådgivning, og understreger at dette er en særdeles kosteffektiv behandling i forhold til andre forebyggelsestiltag og behandlinger i sundhedsvæsenet "Behandling af tobaksafhængighed – anbefalinger til en styrket klinisk praksis", juli 2011).

Anne Brandt er ikke i tvivl om, at der skal ske en intensivering af støtten til rygere.

- Der skal noget mere til - også støtte til rygestopmedicin-, som de to forskere påpeger, og derfor er det også utroligt kritisk, at de specialiserede tilbud om hjælp til rygestop på landets rygestopklinikker i dag stort set er ikke eksisterende.