×
×

Regeringens tobaksudspil er ikke vidtrækkende nok

Lægeforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen er gået sammen om seks konkrete forslag til at styrke arbejdet imod en røgfri generation. Regeringens tobaksudspil mangler bredde og ambitioner.

Regeringen præsenterede i sidste uge et tobaksudspil frem imod forhandlingerne, der starter på fredag. Der er mange gode takter i udspillet, men der er brug for at gå endnu længere, hvis vi skal nå i mål med en røgfri generation.

Kun 10 pct. af danske rygere er begyndt efter de er fyldt 20 år, og derfor er det naturligt at fokusere massivt på børn og unge i fremtidens forebyggelsesstrategi. En markant højere pris på cigaretter har været omdrejningspunktet på debatten, men under de kommende forhandlinger er der brug for et langt bredere perspektiv. Derfor har Lægeforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen udformet seks vigtige forslag til at nå en røgfri generation, som ikke indgår i regeringens udspil:

 1. Sæt konkrete mål om færre rygere
  Aftalepartierne bør sætte som mål, at antallet af børn og unge, der ryger, skal halveres i løbet af de næste fem år. Der sættes et lignende mål for indsatsen mod rygning blandt voksne.
   
 2. Hæv prisen markant
  Prisen på cigaretter skal stige til minimum 60 kr. på én gang og derefter over en kort årrække op til 90 kroner. Der indføres tilsvarende afgiftsstigninger på alle øvrige tobaksprodukter samt nikotinprodukter, der ikke er godkendt til rygestop.
   
 3. Hjælp flere til rygestop
  Kombinationen af rådgivning og rygestopmedicin øger chancerne for at stoppe med at ryge. Derfor skal der afsættes midler til, at kommunerne sikrer, at 5 % af alle rygere årligt modtager kvalificeret rådgivning til rygestop, herunder at alle at alle borgere med behov kan få tilskud til rygestopmedicin.
   
 4. Omfat alle nikotinprodukter af regler for tobaksvarer
  E-cigaretter, opvarmet tobak, tyggetobak og andre nikotinprodukter, der ikke er godkendt til rygestop, skal både omfattes af krav om forbud imod brug af smagsstoffer samt krav om neutral indpakning, tobak-under-disken samt rygelovens forbud imod rygning på arbejdspladser mv.
   
 5. Røgfri skoletid på alle ungdomsuddannelser
  Ikke kun landets folkeskoler, men også alle ungdomsuddannelserne bør omfattes af røgfri skoletid. Røgfri skoletid omfatter også lærere, øvrige ansatte og gæster.
   
 6. Stop for nye skadelige produkter
  Undersøg forbud imod brug af særligt afhængighedsskabende indholdsstoffer samt introduktion af nye typer af nikotinholdige produkter, som fanger børn og unge i nikotinafhængighed.

Citater:

Lægeforeningen

”Det er strengt nødvendigt, at regeringen fokuserer på en bredere politisk pakke, så alle tobaks- og nikotinprodukter omfattes af prisstigninger og krav om neutrale pakker gemt bag disken. Der er desværre god grund til at frygte, at børn og unges forbrug blot vil flytte sig til andre skadelige produkter. Derfor har vi brug for en ambitiøs forebyggelsesstrategi, der rammer bredt – for vores børn og unges skyld,” siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

Hjerteforeningen

”73 % af alle rygere ønsker at stoppe, men rygestop er en ensom og hård kamp mod afhængigheden. Derfor skal vi som samfund hjælpe ved at styrke kommunernes tilbud om gratis rygestop og rygestopmedicin. Vi skal som minimum leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forebyggelsespakkerne”

”Rygning øger risikoen for en lang række sygdomme og er den største risikofaktorer for at udvikle hjertesygdomme. Vi skylder vores børn og unge at beskytte dem mod tobak, vi kan ikke være andet bekendt” siger Anne Kaltoft, administrerende direktør i Hjerteforeningen

Kræftens Bekæmpelse

”Langt de fleste lærer at ryge inden de er fyldt 20 år og fortsat går i skole. Så en effektiv måde at forebygge rygestart hos børn og unge er at indføre røgfri skoletid i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Og skal det være rigtig effektivt, bør det omfatte både elever og ansatte. Hvis vi ikke gør noget, uddanner vi bare en ny generation af rygere ”, siger Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Lungeforeningen

"Der er i den grad behov for, at der nu sættes ind med en ambitiøs indsats og samlet plan for, hvordan vi opnår en røgfri fremtid. Et rygestop må aldrig føles som en håbløs kamp, man skal kæmpe helt alene. Der er masser af viden og erfaring om, hvad der virker.”

Vi skal heller ikke glemme, at rygning er den største årsag til social ulighed i sundhed. Rygestop-aktiviteter for socialt udsatte og psykisk sårbare mennesker på væresteder viser, at man godt kan kvitte røgen og få et bedre helbred, hvis bare man får den rigtige hjælp. Derfor skal der være rygestoptilbud til alle borgere, der har behov for det” siger Anne Brandt, direktør i Lungeforeningen.

Kontaktinfo:

Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen,
e-mail: ark@dadl.dk, tlf. 23 80 14 40

Jesper Fisker, administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse, 
e-mail: kom@cancer.dk, tlf. 35257400

Anne Kaltoft, administrerende direktør i Hjerteforeningen, 
e-mail: annekaltoft@hjerteforeningen.dk, tlf. 21333081

Anne Brandt, direktør i Lungeforeningen,
e-mail: abc@lunge.dk, tlf. 22 56 30 92