×
×

Udviklingen stopper: Andelen, der ryger, er ikke faldet, selvom 3 ud af 4 vil stoppe

Sidst opdateret: 
07-02-2023

Hver femte dansker (19 procent) ryger, og næsten hver fjerde (23 procent) bruger mindst ét nikotinprodukt, som for eksempel cigaretter, nikotinposer eller e-cigaretter. Det betyder, at de seneste års fald i andelen af danskere, der ryger, er stagneret, selvom de fleste, der ryger, gerne vil stoppe.

Der er ikke sket nogen ændring i andelen, der ryger og bruger nikotinprodukter siden 2020, men flere oplever at være nikotinafhængige. Samtidig kan vi se, at der er flere, der har et dobbeltbrug og dermed både bruger e-cigaretter og ryger tobak dagligt. Det viser en undersøgelse, som Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen har fået foretaget i 2022. 

”Det er en meget bekymrende udvikling, fordi vi ved, at nikotin er skadeligt og afhængighedsskabende. Rygning koster mange menneskeliv hvert år, og øger risikoen for en lang række sygdomme, herunder særligt KOL, hjertekarsygdomme og kræftsygdomme. Derfor er det vigtigt, at have fokus på at forebygge rygestart og få flere i rygestop”, siger Niels Sandø, enhedschef i Sundhedsstyrelsen.

Mange vil gerne stoppe med at ryge – men mangler tilbud om hjælp

3 ud af 4 af dem, der ryger tobak dagligt, vil gerne stoppe med at ryge, og næsten 8 ud af 10 af dem har også forsøgt at stoppe – de fleste endda flere gange. Alligevel er der færre, der bliver opfordret til at holde op med at ryge af eksempelvis sundhedspersonale.

Rådgivning om rygestop er en effektiv metode til langvarigt rygestop, og vi ved, at kombinationen af professionel rådgivning og brug af godkendt rygestopmedicin giver størst chance for at lykkes med et rygestop. Derfor er det vigtigt, at alle kan få den hjælp, de har brug for. Det kræver, at der er let adgang til rygestoptilbud af høj kvalitet i hele landet, og at man både på sygehuse og i almen praksis bliver bedre til at henvise til kommunale rygestopforløb eller nationale tilbud, som Stoplinien og E-kvit. Det vil hjælpe flere til at gennemføre et rygestop.

”Det er bekymrende, at flere er nikotinafhængige. Vi ved, at mange ønsker at komme af med deres nikotinafhængighed, og i Danmark har vi nogle virkelig gode rygestoptilbud. Vi har imidlertid set et fald i brugen af rådgivning de seneste år. Derfor er det meget vigtigt, at rygere og nikotinbrugere motiveres til at stoppe og kender til de hjælpemuligheder der er”, siger Mads Lind, chefkonsulent i Hjerteforeningen.    

Det er Lungeforeningen meget enige i.

”Vi skal hjælpe de 3 ud af 4 rygere, der gerne vil stoppe. Det gør vi bedst med information til både rygerne og de sundhedsfaglige, der skal hjælpe til rygestop. De skal vide at der findes rygestopkurser i kommuner, app-løsninger og telefonisk hjælp via Stoplinien, som kan bane vejen til et varigt rygestop. På den måde kan vi igen få kurven over danskere, der ryger, til at falde”, siger Anne Brandt, direktør i Lungeforeningen.  

Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse har opdateret Rygestopguiden, som kan give borgere inspiration til, hvordan de bedst forbereder og gennemfører et rygestop. Guiden bliver brugt på de kommunale rygestopkurser, du finder link til guiden nedenfor.  

Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen, Lungeforeningen og Kræftens Bekæmpelse følger også udviklingen i børn og unges tobaks- og nikotinvaner i andre udgivelser, der offentliggøres i foråret 2023, for eksempel i undersøgelsen §-Røg, der udarbejdes af Statens Institut for Folkesundhed. 

I forlængelse af rapporten danner vi i Lungeforeningen nu fælles front med Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse og kommer med tre anbefalinger, der skal sikre en bedre rygestopindsats i fremtiden: 

  • Første anbefaling går ud på, at der skal indføres årlige nationale rygestopkampagner og sikres systematisk henvisning af patienter, der ryger. 
  • Den anden handler om, at de bedste rygestoptilbud skal finansieres nationalt og der skal sikres gratis rygestopmedicin til særlige grupper. 
  • Den tredje anbefaling er, at rygestop skal være en central del af behandlingen for patienter, hvor det er af afgørende betydning for behandling, overlevelse eller rehabilitering. 

Læs hele udspillet her.

Læs også vores kronik fra Avisen Danmark her.

Du får adgang til rygestopguiden her.

Du får adgang til rapporten "Danskernes Rygevaner" her.

 

Få hjælp til at holde op med at ryge:

Stoplinjen (stoplinien.dk - tlf.: 80313131)

E-kvit 

Rygestopguiden

• Kontakt din kommune og tal om rygestoptilbud, eller din læge og tal om henvisning til et tilbud

 

Udvalgte nøgletal fra undersøgelsen Danskernes rygevaner 2022 (og tal fra undersøgelsen i 2020):

• 19 % ryger dagligt eller lejlighedsvist (18 % i 2020)

• 5 % bruger e-cigaretter (3 % i 2020) 

• 4 % bruger røgfrie nikotinprodukter (4 % i 2020)

• 25 % af 15-29-årige ryger dagligt eller lejlighedsvist (23 % i 2020)

• 7 % af 15-29-årige bruger e-cigaretter (4 % i 2020) 

• 14 % af 15-29-årige bruger røgfrie nikotinprodukter (10 % i 2020)