×
×

Ungdomsuddannelserne skal være røgfrie

Alt for mange børn og unge ryger og mange af dem i skoletiden. Derfor bør røgfri skoletid i både grundskoler og på ungdomsuddannelser være en del af fundamentet, vi bygger den røgfri fremtid på.

Debatindlæg af: Andreas Rudkjøbing (fmd., Lægeforeningen), Anne Brandt (adm. dir., Lungeforeningen), Anne Kaltoft (adm. dir., Hjerteforeningen), Grete Christensen (fmd., Dansk Sygeplejeråd), Jesper Fisker, (adm. dir., Kræftens Bekæmpelse), Karin Friis Bach (fmd., sundhedsudvalget i Danske Regioner), Peer Steensbro (adm. dir., Diabetesforeningen).

Der er mange ting, de fleste prøver i skolen for første gang: At lære et andet sprog, at skyde en befrier i rundbold, at løse en andengradsligning. At inhalere røg, nikotin og giftstoffer ned i lungerne. Mere end hver 7. dagligryger røg for første gang i skoletiden. Det er triste tal og helt unødvendigt.

Vi mener, at vi skylder vores børn og unge at passe bedre på dem. Vores politikere ønsker sig en røgfri generation i 2030, og det ønske deler Lægeforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen. Men det kræver, at der bliver taget politisk ansvar.

Der er mange gode forslag i spil fra både regeringen og regeringens støttepartier, der indeholder stramninger af den gældende tobakslov. Desværre er røgfri skoletid begrænset til grundskolerne i regeringens tobaksudspil, imens ungdomsuddannelserne er forbigået i tavshed. Larmende tavshed, når man tænker på, at 9 ud af 10 starter med at ryge før de fylder 20 år, og netop derfor er det vigtigt med en indsats, der rækker langt ind i ungdomsårene.
Det er en skam. Vi bør kunne tilbyde børn og unge røgfri fællesskaber i deres hverdag. Ikke kun tobaksrøg, men også e-cigaretter, tyggetobak, opvarmet tobak, nikotinposer og alle andre tobaks- og nikotinprodukter bør være forbudt fra klokken ringer ind til sidste time er gået.


Mod en røgfri fremtid
En undersøgelse blandt 14-19-årige, lavet af Røgfri Fremtid, viser, at 59 pct. af rygerne altid eller ofte bliver fristet til at ryge i skoletiden, når andre ryger. Syv ud af 10 har prøvet rygestop uden held, og for hver fjerde af dem er det i skoletiden, at de er begyndt igen. 
Det er hårde odds børn og unge er oppe imod. De odds vil vi gerne forbedre. Udover de forslag, vi tidligere er kommet med, der bl.a. handler om højere priser og neutrale pakker gemt væk bag disken, så er røgfri skoletid et vigtigt redskab. Og de unge er med på den, så det gælder om at handle nu.

Vores børn og unge skal beskyttes mod nikotinafhængighed i den tid de tilbringer på vores skoler. Vi kan ikke være andet bekendt. Røgfri matrikel har tjent som et fint første skridt, men nu er der brug for, at vi går hele vejen, så nikotinen ikke blot kan indtages på fortovet lige overfor. Vi skal én gang for alle gøre op med sammenblandingen af sundhedsskadelige produkter og læringsmiljøer for børn og unge.
Vi tror på, at røgfri fællesskaber for børn og unge vil være med til at skabe en røgfri fremtid. Og der er faktisk ikke nogen gode argumenter for, at børn og unge, der ikke lovligt kan købe tobaks- og nikotinprodukter, skal bruge dem i skoletiden.


LÆS OGSÅ:

Regeringens tobaksudspil er ikke vidtrækkende nok

Kom dog ind i kampen mod tobakken, Mette F.

Husk løfte om prishop på tobakken