×
×

Årlig undersøgelse om rygning

Lungeforeningen er hvert år med til at udarbejde og finansiere en undersøgelse om danskernes rygevaner og holdninger til rygning.

Rygevaneundersøgelsen, som den hedder i daglig tale, er repræsentativ på køn, alder, region og uddannelse, og gennemføres via web for at sætte fingeren på pulsen af tobaksvanerne i den danske befolkning.

Undersøgelsen bliver foretaget for Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen. Du kan læse den nyeste version af undersøgelsen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.