×
×

E-cigaretter

e-cigaretter

En E-cigaret er en elektronisk cigaret. E-cigaretter har været kendt i Danmark siden 2008.

E-cigaretter består af et stålhylster, der indeholder en patron med væske i. I e-cigaretten findes også et batteridrevet varmelegeme, der varmer væsken op, så den bliver til damp, der ligner røg.

Ved brug af en e-cigaret, er det dampen fra den der bliver indåndet, og der frigives damp/røg til omgivelserne.

Væsken i e-cigaretter, som også kaldes for e-juice eller e-væske, kan f.eks. indeholde nikotin, tilsætningsstoffer med smag eller duft. Væsken indeholder også glycerol eller propylenglykol, der synliggør dampen.

E-væsken kan også indeholde ekstrakt fra cigaretproduktionen, der tilfører nikotin eller smag af tobak. I Danmark er det ulovligt at sælge e-cigaretter med nikotin.

 

Er e-cigaretter skadelige?

E-cigaretter udsender dampe og partikler til omgivelserne.

Der er ikke nogen undersøgelser der viser, hvor skadelige disse dampe og partikler er at indånde for voksne og børn i nærheden.

Man ved heller ikke, om stoffer fra e-cigaretten kan ophobes indendørs og forurene omgivelserne efter at rygningen/dampningen er ophørt. Ligesom tobaksrøg gør det.

Der er mistanke om, at det kan skade lungerne at inhalere dampe og stoffer fra e-cigaretterne.

Enkelte undersøgelser har vist, at e-cigaretter kan påvirke lungefunktionen på kort sigt.

Det er ikke undersøgt, om e-cigaretter kan gøre folk syge eller forværre de skader på lungerne, som mange cigaretrygere har.

 

WHO anbefaler forbud

Som det er nu, er e-cigaretten ikke omfattet af den danske rygelov.

Mange private firmaer, offentlige institutioner, som kommuner og hospitaler, har samme regler for e-cigaretter som for almindelig rygning.

For at undgå, at andre udsættes for skadelige stoffer fra dampene, anbefaler verdenssundhedsorganisationen WHO, at brugen af e-cigaretter omfattes af rygeregler og lovgivning om røgfrie miljøer,

 

Hvad gør dampen fra e-cigaretten?

Dampen fra e-cigaretten kan være til gene for den som inhalerer den og andre mennesker.

Når nogle mennesker udsættes for disse dampe, oplever de:

  • svien i øjne og hals
  • kvalme
  • utilpashed

- Så længe e-cigaretten ikke er reguleret ligesom medicin, har vi ingen garanti for, at de ikke er forurenet med skadelige stoffer, siger Charlotta Pisinger, professor i tobaksforebyggelse og forskningsoverlæge på Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse.

 

Hvad er Lungeforeningenens holdning til e-cigaretter?

I Lungeforeningen ser vi med bekymring på e-cigaretter.

Blandt andet fordi der endnu ikke findes en kontrol med e-cigaretter.

I nogle produkter er der fundet meget skadelige stoffer. Og vi ved endnu ikke, hvilken virkning inhalation af dampe mange gange i løbet af dagen, måske i flere år, har på lungerne.

En anden bekymring som vi har i Lungeforeningen er, at brugen af e-cigaretten igen gør rygning normalt. Det påvirker den sociale norm og vi frygter, at det kan inspirere børn til at gå fra at ryge e-cigaretter til at ryge rigtige cigaretter, siger direktør for Lungeforeningen, Anne Brandt.

 

Kan e-cigaretter bruges til rygestop?

Lungeforeningen anbefaler ikke at bruge e-cigaretter til rygestop.

Vi ved godt, at e-cigaretten bliver brugt i forbindelse med rygestopforløb men:

  • Der findes ingen videnskabelig dokumentation for, at e-cigaretter kan bruges til rygestop
  • Der findes ingen videnskabelig dokumentation for indholdsstofferne og langtidsvirkningen på lungerne ved inhalation af dampe

Den mest effektive metode til rygestop, der er dokumenteret, er rygestoprådgivning kombineret med et produkt der erstatter nikotinen fra cigaretten (tyggegummi, plaster o.lign.).

Hvis du er ryger, anbefaler Lungeforeningen altid et rygestop, så du kan undgå svære følgesygdomme. Du kan få hjælp til rygestop her.

 

Kræftfremkaldende stoffer i e-cigaretter

Den amerikanske lægemiddelstyrelse (FDA) har i e-cigaretter fundet:

  • Diethylenglycol (giftigt for mennesker)
  • Kræftfremkaldende nitrosaminer
  • Nikotin i e-cigaretter, der var mærket med, at de ikke indeholdt nikotin

Analysen er foretaget af den amerikanske lægemiddelstyrelse (FDA - U.S. Food and Drug Administration)

Skriv gerne til Lungeforeningen på info@lunge.dk, hvis du har flere spørgsmål.

Læs også mere om e-cigaretter på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Her finder du både opsamling på den nyeste litteratur under "Hvad ved vi om e-cigaretter?" fra november 2019 samt notater, spørgsmål og svar om e-cigaretter og Sundhedsstyrelsens klassificering af e-cigaretter.

Kilde: Kræftens Bekæmpelse