×
×

Fakta om cigaretrøg

Hvad indeholder cigaretrøg, røg fra vandpibe og andet røg? Få svaret her.

Cigaretrøg indeholder over 4.000 forskellige stoffer. Den største del af indholdet er gas og luftarter, resten er partikler. Den mest kendte partikel i cigaretrøg er nikotin, som skaber afhængighed.

Røg fra vandpiber, piber og cigarer indeholder næsten de samme kemiske stoffer som cigaretrøg. Røg fra piber og cigarer inhaleres dog sjældnere end cigaretrøg, og de skadelige stoffer optages derfor anderledes.

Typen af tobakken, tørringsmetode, tilsætningsstoffer, papir, filter m.m. har alt sammen betydning for røgens indhold og sammensætning.

 

Nikotin og tjære
Nikotin skaber afhængighed. Det er nikotin en person savner, hvis han eller hun prøver at holde op med at ryge. Nikotin er en gift, der får blodkarrene til at trække sig sammen. Det er især dårligt for patienter med hjerte-kar-sygdomme og for gravide.

Tjære er en blanding af mange forskellige stoffer, og en stor del af røgens partikler består af tjære.

Når du ryger optager du stofferne fra røgen nede i lungerne. Stofferne føres ud i blodet og rundt i kroppen.

Mange af tjærestofferne er kræftfremkaldende, og det er de stoffer, som misfarver filter og lunger.

Cigaretpakkerne oplyser om indhold af nikotin og tjære. Indholdet bliver målt med en speciel rygemaskine.  Det er stadig uvist om cigaretter med lave mængder af tjære og nikotin er mindre farlige end andre.

 

Kulilte og partikler
En af gasarterne i røgen er kulilte (CO).

Kulilte er meget giftig og den optager noget af iltens plads i blodet. Kulilte nedsætter blodets evne til at transportere ilt rundt til kroppens organer.

Hos storrygere kan ilttransporten nedsættes med helt op til 15 %.

Et foster, i maven på en gravid som ryger, er meget udsat. Det er fordi fostres blod har en særlig tiltrækningskraft på kulilte.

Der er en mistanke om, at kulilte kan fører til hjerte-kar-sygdomme.

 

Røg er skadeligt
Partiklerne i røg giver en kemisk irritation af luftvejene.

Røgen kan virke direkte ætsende på lungevævet og det har stor betydning for helbredet.

Røgpartikler kan forblive svævende i luften i op til to døgn eller lægge sig som støv, der kan hvirvles op igen og igen. Støvet betyder, at passive rygere også er udsat. Læs mere her om passiv rygning.

Det er partiklerne, der er er årsag til KOL (tidligere kaldet rygerlunger) og kræft.

Er du ryger og vil du undgå følgesygdomme? Få hjælp til at stoppe her.

Kilde: Kræftens Bekæmpelse