×
×

Passiv rygning

Undersøgelser viser at passiv rygning kan være farligt for mennesker.

 

Hvad er passiv rygning?

Du bliver udsat for passiv rygning, hvis du indånder andre menneskers tobaksrøg. Det kan være fordi du er i et rum med én eller flere, der ryger. Hvis du er ryger, er du også passiv ryger, når du trækker vejret i omgivelser, hvor der er røg.

 

Korte fakta om passiv rygning

 • Passiv rygning medfører årligt ca. 2000 dødsfald i Danmark
 • Passiv rygning er årsag til lungekræft
 • Risikoen for at få lungekræft er 20-30 pct. højere, hvis du udsættes for passiv rygning
 • Passiv rygning er årsag til hjerte-kar-sygdomme
 • Effekten af selv kortvarigt ophold i røg er næsten lige så stor som hos rygerne selc
 • Passiv rygning er årsag til astma
 • Passiv rygning kan være årsag til vuggedød
 • Passiv rygning kan være årsag til at børn indlægges på hospital og til infektioner.
 • Børn udsat for røg, har oftere mellemørebetændelse og lungebetændelse
 • Passiv rygning nedsætter børns indlæringsevne og intelligens
 • Passiv rygning i restaurationsbranchen medfører hvert år mindst 5 til 10 ansattes død og 85 sygdomstilfælde
 • Passiv rygning er årsag til, at mindst 1.000 voksne danskere og 2.000 børn hvert år bliver indlagt på hospitalet

 

Passiv rygning og helbredet

Passiv rygning medfører ofte gener som :

 • irritation af øjne og slimhinder i halsen
 • hoste
 • hovedpine
 • lugtgener

Passiv rygning øger også risikoen for kroniske sygdomme som lungekræft, hjerte-karsygdomme samt luftvejslidelser.

I Danmark dør der ca. 2000 personer om året pga. passiv rygning (Folkesundhedsrapporten 2007).

 

Lungekræft

Som passiv ryger udsættes du for de samme skadelige stoffer, som en ryger gør. Det er hovedårsagen til den større risiko for lungekræft.

Undersøgelser viser, at der er en sammenhæng mellem risikoen for lungekræft hos ægtefæller til rygere, og den grad af røg de udsættes for fra deres rygende ægtefælle. Jo højere grad af røg de udsættes for, jo højere risiko for lungekræft.

Den forøgede risiko er for kvinders vedkommende 20 % og for mændenes 30 %.

Bliver du udsat for røg på arbejdspladsen kan det give en forhøjet risiko for lungekræft på 16-19 %, selvom du aldrig selv har røget.

(Kilde: Involuntary smoking, Summary of Data Reported and Evaluation. Vol. 83 2002. International Agency for Research on Cancer.).

 

Hjerte-kar-sygdomme

Risikoen for hjerte-kar-sygdomme bliver også større hvis du er udsat for passiv rygning. Der findes undersøgelser som viser en direkte sammenhæng mellem passiv rygning og coronar hjertesygdom.

Passiv rygning øger også risikoen for en akut hjertesygdom (AMI) med 25-35 %.

(Kilde: Involuntary smoking, Summary of Data Reported and Evaluation. Vol. 83 2002. International Agency for Research on Cancer.).

 

Påvirkning af luftvejssystemet

Der findes en sammenhæng mellem passiv rygning og skadelig påvirkning af luftvejssystemet. Hos voksne er denne sammenhæng mest tydelig for passiv rygning og kroniske luftvejslidelser.

Helbredstilstanden hos personer med overfølsomhedssygdomme kan blive værre ved passiv rygning. (IARC)

 

Særligt udsatte grupper

Børn og personer med overfølsomhedssygdomme har et særligt behov for at blive beskyttet mod passiv rygning.

(Kilder: Kræftens Bekæmpelse).

 

Passiv rygning kan give allergi hos voksne

Personer med meget følsomme luftveje reagerer med hoste og åndenød på langt lavere koncentration af irritanter i indåndingsluften end andre.

Passiv rygning kan medføre, at astmapatienter får åndenød.

Voksne astmatikere reagerer med fald i lungefunktionen og øget bronkial hyperaktivitet ved udsættelse for tobaksrøg.

 

Omfanget af passiv rygning

6,3 % danskere bliver er udsat for passiv rygning på deres arbejde eller uddannelsesinstitution enten hele dagen eller en del af dagen, det viser en undersøgelse foretaget blandt danskerne i 2008.

22,2 % er næsten ikke udsat for passiv rygning på deres arbejde eller uddannelsesinstitution

70,6 % angiver, at de slet ikke er udsat for passiv rygning i deres arbejds- eller uddannelsesmiljø.

(Kilde: Danskernes Rygevaner 2008. Undersøgelsen er gennemført af Gallup for Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen).