×
×

Rygning og graviditet

Graviditet og rygning hænger meget dårligt sammen. Rygning under en graviditet skader barnet i maven og har andre negative virkninger.

 

Rygere har sværere ved at blive gravide
Kvinder, som ryger, har sværere ved at blive gravide end ikke-rygere.

 

Rygning påvirker barnets vækst og vægt under en graviditet
Ved rygning under en graviditet, optager kulilten pladsen for den ilt, der er livsnødvendig for barnet. Det går ud over barnet som på grund af mangel på ilt ikke får optimale vækstbetingelser.

Rygning under graviditet betyder, at barnets fødselsvægt bliver lavere, end hvis moderen ikke røg.

Børn født af rygere vejer i gennemsnit 250 gram mindre, end børn af ikke-rygere.

Rygere får dobbelt så hyppigt børn, der vejer under 2500 gram i forhold til ikke-rygere.

Alt på barnet bliver mindre, hvis moderen ryger under en graviditet. Organerne hjerne, lunge nyrer osv. bliver også mindre. Små organer giver en svag modstandskraft overfor sygdomme og andet.

Har barnet større organer får barnet større modstandskraft.

 

Rygningens konsekvenser for amning af barnet
Det er vanskeligere at få amningen i gang for rygere end for ikke-rygere.

Ikke-rygere ammer længere end rygere.

Når barnet ammes i længere tid og ernæres det bedre, hvis moderen ikke ryger.

Fordelene ved modermælken overskygger dog ulemperne ved rygning, selvom kvinden ryger. For at undgå at påvirke barnets udvikling negativt, er det dog vigtigt, at mindske generne for barnet mest muligt. 

 

Rygningens konsekvenser for vuggedød
Der er større risiko for vuggedød, hvis moderen ryger under graviditeten.

 

Fordele for moderen ved ikke at ryge under graviditeten

  • Mindre risiko for abort
  • Mindre risiko for forliggende moderkage
  • Mindre risiko for moderkageløsning
  • Mindre risiko for at føde for tidligt
  • Mindre risiko for dødsfødsel

Nogle kommende mødre bekymrer sig om vægtstigning ved rygeophør.

Det er heldigvis sådan, at amning en god mulighed for at holde op med at ryge uden at tage på i vægt, fordi amning er en meget energikrævende proces.

 

Kan gravide bruge nikotinmidler?
Nikotinplastre og -tyggegummi kan principielt ikke anbefales til gravide kvinder.

Er du gravid og Lykkes det ikke at stoppe med at ryge, skal du tale med din læge om at bruge nikotinprodukter.

 

Børn af rygere bliver mere syge
Små børns luftveje, lunger og andre organer er ikke færdigudviklede. Deres forsvarssystem mod kemiske stoffer er anderledes end hos voksne.

Børn tilbringer mange timer indendørs, leger på gulvet og undersøger ting ved at putte dem i munden. På den måde kommer de i meget nær kontakt med de partikler, som sidder på overflader, legetøj, i støv m.m.

Når forældrene, den ene eller begge, ryger indendørs, vil de skadelige stoffer fra røgen være i hjemmet.

Partiklerne fra røgen sætter sig i puder, gulvtæpper, gardiner og i legetøjet, og børnene indånder dem, når de leger i rummene.

Kun et totalt rygeforbud i hjem, hvor der passes børn, kan beskytte børn mod tobaksrøgens skadelige stoffer.

 

Risiko for at udvikle sygdomme
Risikoen for at udvikle luftvejsinfektioner, astma og allergi er større

  • for børn af mødre, der har røget under graviditeten
  • for børn, der efter fødslen udsættes for passiv rygning

Børn, der udsættes for passiv rygning har også flere hospitalsindlæggelser end andre børn. Risikoen for vuggedød er desuden større, hvis moderen har røget under graviditeten og barnet efter fødslen udsættes for passiv rygning.

 

Børn kan ikke selv sige fra over for røgen
Det er de voksnes ansvar at passe på børnene.

Spædbørn og småbørn kan ikke selv bevæge sig væk fra røgen.

De kan ikke selv sige fra over for røgen. Det er derfor de voksnes ansvar at sørge for, at børn ikke udsættes for de farlige stoffer og partikler fra røgen.