×
×

Vandpibe

Rygning fra vandpibe er skadelig

Det er desværre en misforståelse, at vandpiberygning er mindre skadeligt og mindre afhængighedsskabende end at ryge i øvrigt.

Vandpiberygning er særdeles usundt for lungerne.

 

Risiko for sygdomme ved rygning på vandpibe

 • Vandpiberygere har en større risiko for at få bronkitis end ikke-rygere.
 • Risikoen for lungekræft er dobbelt så stor hos personer, der ryger vandpibe sammenlignet med personer der ikke ryger.
 • Vandpiberygere har også øget risiko for senere i livet at pådrage sig KOL end ikke-rygere.
 • En person der ryger vandpibe opbygger samme nikotinafhængighed som rygere af anden tobak.
 • Vandpiberygning kan også være med til at sprede smitsomme sygdomme, fordi rygerne ofte deler det samme mundstykke. Det kan være sygdomme som lungeinfektioner og tuberkulose.

Spredningen af smitsomme sygdomme kan også skyldes den manuelle forberedelse af vandpibetobak, som kan indeholde bakterier og svampe.

 

Hvad indeholder tobak til vandpibe?

Vandpibetobak er pibetobak tilsat aromastoffer, derfor ses den samme skadelighed som ved al anden rygning.

Vandet, som røgen går igennem, renser ikke røgen for skadelige stoffer. Til gengæld køler vandet røgen, så den er nemmere at ryge og nemmere at trække langt ned i lungerne.

De søde tilsætningsstoffer fjerner den skarpe smag af tobak, der normalt gør det svært for ikke-rygere at ryge. Vandpibe er ligeså farligt, men meget nemmere at ryge end andre tobaksprodukter.

 

Vandpibe sammenlignet med cigaretter

Mængden af tobak ved vandpiberygning er typisk 10-20 g - en cigaret vejer omtrent 1 g.

En cigaret ryges på 5-10 minutter - det tager fra 30 minutter til flere timer at ryge en vandpibe.

Ud fra disse tal svarer én vandpibe til 2-10 cigaretter.

Koncentrationen af stofferne afhænger af tobakstypen, kul og vandpibens størrelse.

 

Røg fra en enkelt vandpibe er forbundet med

 • nikotin
 • kulmonoxid (CO)
 • tjære
 • tungmetaller
 • andre karcinogener
 • arsenik
 • krom
 • bly

Røg fra vandpibe ligger på et niveau, som er på højde med eller endda højere end det niveau, som cigaretrøg ligger på.

Resultater fra undersøgelser af urinprøver hos vandpiberygere viser, at der bl.a. er fundet benzen. I hår og fingernegle er der fx påvist tungmetallet cadmium.

 

Vandpiberygning skader lungevævet

Vandpiberøg fører til akut lungeinflammation.

Rygning af vandpibe gennem længere tid kan forårsage skade på lungevævet.

Flere personer får kronisk bronkitis i gruppen af vandpiberygere end hos cigaretrygere og ikke-rygere.

Delt ud i procenter ser tallene for kronisk bronkitis sådan ud:

 • 67 % hos vandpiberygere
 • 40 % hos cigaretrygere
 • 5 % hos ikke-rygere i ét studie

Kilde: Artikel "Også vandpiberygning er skadelig for lungerne" i Ugeskrift for Læger, 2014

 

Se videoen med Mie, som fik tuberkulose af at ryge vandpibe øverst på siden.