Rygning

Fakta om rygning

Ifølge tal fra den årlige undersøgelse af Danskernes Rygevaner i 2015 ryger ca. 16 % af den voksne befolkning i Danmark over 15 år dagligt . Hvis man regner lejlighedsrygerne med, er tallet 22 procent.

Unges rygevaner

Unge skolebørn ryger også, men heldigvis ikke så meget som tidligere. Se statistikken her.

Hjælp til rygestop

Rygestop er det allervigtigste middel mod lungesygdomme. I det øjeblik du stopper med rygning, så stopper de ødelæggende processer, som tobakken har sat i gang nede i dine lunger. Det betyder ikke, at lungerne bliver raske, men yderligere forværring begrænses til det lille tab i lungefunktion, vi alle har som følge af alderen.

Rygere efterlyser hjælp

De praktiserende læger kan godt give mere direkte hjælp til rygestop, viser ny undersøgelse.

E-cigaretter

E-cigaretter er en ny måde at ryge på. E-cigaretter består af et stålhylster, som man indsætter en væskepatron i. Der er mistanke om, at det kan skade lungerne at inhalere dampe og stoffer fra e-cigaretter.

Vandpiberygning

Det er en udbredt misforståelse, at vandpiberygning er mindre skadeligt og mindre afhængighedsskabende end at ryge i øvrigt. Det er absolut ikke sandt. Vandpiberygning er særdeles usundt for lungerne.

Lungeforeningen er partner i Røgfrit København 2025

Lungeforeningen er med i partnerskabet Røgfrit København 2025.

Årlig undersøgelse om rygning

Lungeforeningen er hvert år med til at udarbejde og finansiere en undersøgelse om danskernes rygevaner og holdninger til rygning.

Lov om røgfri miljøer

Lov om røgfri miljøer har til formål at udbrede røgfri miljøer, forebygge sundhedsskadelige effekter af passiv rygning og forebygge, at nogen ufrivilligt bliver udsat for passiv rygning.

Rygning nedsætter lungefunktionen

Fletchers kurve

Lungerne når sin optimale funktion i 25-årsalderen. Herefter falder lungefunktionen normalt med alderen. Rygning påvirker lungefunktionen, så den falder betydeligt hurtigere. Op mod halvdelen af alle rygere udvikler KOL. Faldet i lungefunktion hos disse rygere er 2-3 gange så stort som det aldersbetingede tab.