Samværspolitik for frivilligt arbejde med børn og unge

Vil du være frivillig?

Kontakt vores frillighedskonsulent Ida Corina Jahn tlf.: 35 25 71 74, mob. 22 56 01 22 eller mail: icj@lunge.dk, hvis du vil høre mere om mulighederne for at være frivillig for Lungeforeningen.

Lungeforeningen arbejder for et samfund hvor flere mennesker har sundere lunger - livet igennem. Dette arbejde inkluderer også børn og unge – da vores første selvstændige handling som nyfødt er den første vejrtrækning.

Vi sætter også hele tiden gang i nye projekter og tiltag, som kan støtte og hjælpe mennesker der har lungesygdomme inde på livet. I flere og flere af de initiativer involverer det frivillige arbejde børn og unge, hvor aktiviteten ofte finder sted over en længere periode som fx vores FamilieCamps der strækker sig over en weekend.

I den forbindelse har vi udarbejdet en samværspolitik, som skal sikre en overholdelse af barnets rettigheder ved deltagelse i aktiviteter foranlediget af frivillige i Lungeforeningen.

Samværspolitikken skal læses som anvisninger og retningslinjer for hvad der bør tilstræbes for at skabe et miljø hvor både barnet og de frivillige som er involveret i den pågældende aktivitet oplever at være beskyttet mod uhensigtsmæssige situationer.

Alle frivillige i Lungeforeningen der har at gøre med aktiviteter der direkte involverer børn og unge, skal derfor fremvise en børneattest, (den kan downloades nedenstående), samt en ren straffeattest. Straffeattesten skal som udgangspunkt rekvireres af den frivillige selv ved det lokale politi. Du kan hente børneattesten her via dette link: børneattest (PDF).

Du kan se vores konkrete retningslinjer for frivillige der har med børn og unge at gøre her, så du som frivillig ikke er i tvivl om hvad du skal læne dig op ad, når du er involveret i aktiviteter med børn. Se retningslinjerne her: Retningslinjer for samvær med børn og unge.