×
×

Sarkoidose

Sarkoidose er en forholdsvis sjælden bindevævssygdom, som næsten altid rammer lungerne og ofte rammer kroppens lymfeknuder, led, øjne og hud.

I sjældne tilfælde viser sarkoidose sig også sig i de øvre luftveje, knogler, spytkirtler, lever, nyrer, hjerte og nervesystem.

Næsten 80 % af alle sarkoidosetilfælde har et let og til tider næsten ikke mærkbart forløb. Har du fået konstateret sarkoidose, og hører du til de 80 %, vil din hverdag fortsætte, som den hidtil har gjort.

Ca. 20 % bliver ramt noget hårdere, og det kan være meget forskelligt, hvordan det rammer, og hvordan det opleves.

Sarkoidose er en infammatorisk sygdom. Det vil sige en betændelsesagtig sygdom, hvor der dannes små ansamlinger af betændelsesceller, såkaldte granulomer, i de organer, der er ramt.

Ordet granulom betyder "lille korn". Betændelses-ansamlingerne kan kun ses i mikroskop. Omkring 95 % af alle sarkoidosepatienter har sarkoidose i lungerne.

I Danmark får ca. 400 hvert år konstaret sarkoidose. Dog kan der være flere, der har sygdommen, da mange lette tilfælde af sarkoidose giver så få symptomer, at man ikke følger sig syg og derfor ikke søger læge.