×
×

Sarkoidose

Sarkoidose er en form for inflammatorisk bindevævssygdom, som i princippet kan ramme alle organer.

Sygdommen rammer næsten altid lungerne og lymfeknuderne ved lungeroden i brystkassen.

Omkring 95% af alle patienter har sarkoidose i lungerne. Man anslår, at der i Danmark findes cirka 60.000 personer som tidligere har haft eller aktuelt har sarkoidose.

Ofte rammes kroppens lymfeknuder, led, øjne og hud. I sjældne tilfælde viser sarkoidose sig også i de øvre luftveje, knogler, spytkirtler, lever, nyrer, hjerte og nervesystem.

Næsten 80% af alle patienter med sarkoidose har et let og til tider næsten ikke mærkbart sygdomsforløb. Har du fået konstateret sarkoidose, og hører du til de 80 %, vil dit liv og din hverdag stort set fortsætte uden større ændringer.

Omkring 20% af patienter med sarkoidose får et mere kompliceret og længevarende sygdomsforløb som forløber meget forskelligt fra patient til patient. Det afhænger af hvilke organer der bliver ramt og af udbredningen af sygdommen. Næsten alle patienten har forskellige sygdomsforløb, som ikke ligner de forløb der ses hos andre patienter.

Sarkoidose er også en inflammatorisk sygdom. Det vil sige en betændelsesagtig sygdom, hvor der dannes små ansamlinger af betændelsesceller som kaldes granulomer, i de organer, der er blevet ramt. Ordet granulom betyder " et lille korn". Granulomerne kan kun ses i mikroskop. 

I Danmark får omkring 400 personer hvert år konstateret sarkoidose som har givet symptomer. Dog er der mange flere, der får sygdommen i let grad men ikke får stillet diagnosen, da lette tilfælde af sarkoidose giver så få symptomer, at man ikke føler sig syg og derfor ikke søger læge.

 

Hvad er årsagen til sarkoidose?

På trods af intensiv forskning kender vi endnu ikke årsagen til sarkoidose. Men man ved, at for at få sygdommen skal to ting være opfyldt - for det første skal man have en særlig genetisk disposition og for det andet skal man udsættes for nogle særlige bakterier, som indeholder specielle antigener.

Den arvelige komponent viser sig ved: Hvis én af to enæggede tvillinger får sarkoidose, er der stor sandsynlighed for at den anden også får det. I nogle familier ses flere tilfælde af sarkoidose.

Men i det store og hele anser man ikke sarkoidose for at være arvelig - sygdommen nedarves fx ikke fra forældre til børn som man ser det ved andre arvelige sygdomme.