×
×

Hvordan er udsigten til at blive rask ved sarkoidose?

Hvordan er udsigten til at blive rask ved sarkoidose?
Hos danskere er forløber sarkoidose ofte mildt, og udsigten til helbredelse er god. De fleste med sarkoidose bliver raske indenfor to til fem år efter, at sygdommen er startet.
 
Ved lungesarkoidose bliver 80% af patienterne helt raske. 10% bliver stort set raske, men får følger i form af blivende infiltrater på lungerne (ar på lungerne) og let nedsat lungefunktion. Hos 5-10% giver sygdommen et kronisk forløb og medfører betydeligt nedsat lungefunktion.
 
Der findes ingen blodpanalyser, som kan forudsige, hvilke personer der vil få et mildt forløb og hvilke personer der vil få et langvarigt sygdomsforløb. Der er dog faktorer, der spiller ind i forhold til sygdommens forløb.
 
 
Faktorer, der disponerer til et mildt forløb:
 
  • Hvis du er under 40 år ved sygdommens start
  • Akut start med feber, ledsmerter, knuderosen
  • Røntgenbillede som viser forstørrede lymfeknuder ved lungeroden uden infiltrater på lungerne eller forstørrede lymfeknuder ved lungeroden og infiltrater på lungerne, der aftager indenfor de første to år efter sygdommens start
 
Faktorer, der disponerer til et langvarigt forløb:
 
  • Hvis du er over 40 år ved sygdommens start
  • Sarkoidose i andre organer end lungerne
  • Forhøjet plasma calcium
  • Hvis røntgenbilledet viser mange infiltrater på lungerne og evt. bindevævsdannelse
  • Hvis infiltrater på lungerne er uændrede eller forværrede to til tre år efter sygdommens start


Få mere af vide mere om behandling af sakoidose.

Sundhedsfaglig redaktør: 
Nils Milman, speciallæge i intern medicin, lungemedicin og allergologi