Sarkoidose, kalk og D-vitamin | Lungeforeningen
×
×

Sarkoidose, kalk og D-vitamin

Sarkoidose, kalk og D-vitamin
Printer-friendly version

Har du sarkoidose, er det en god idé at være opmærksom på dit niveau af kalk og D-vitamin.

Nogle patienter med sarkoidose kan have brug for mere eller mindre kalk og D-vitamin. 

Omkring 80 % af patienterne med sarkoidose har et:

 • normalt aktivt D-vitamin i blodet
 • normalt plasma calcium
 • normalt indhold af calcium i urinen

Hvis du hører til denne gruppe, så kan du spise almindelig kost uden begrænsning med hensyn til mælkeprodukter og ost.

Af hensyn til kalkbalancen kan du behandles med tilskud af kalk og D-vitamin, hvis det er nødvendigt. Det er din læge, der afgør dette.

Der er ingen regler med hensyn til solbadning.

 

Har du et højt aktivt D-vitamin niveau?

På grund et højt aktivt D-vitamin niveau i blodet får:

 • omkring 7% af alle sarkoidosepatienter forhøjet plasma-calcium
 • omkring 15% af alle sarkoidosepatienter har forhøjet udskillelse af calcium i urinen, og det kan hos nogle forårsage nyresten


Har du et for højt aktivt D-vitamin-niveau, må du som hovedregel ikke få tilskud af kalk eller D-vitamin.

Det betyder også, at din daglige kost ikke må indeholde for meget kalk, da det kan forværre din tilstand.

Du bør også undgår intens solbadning eller brug af solarium, da det øger dannelsen af forstadier til D-vitamin i huden.

Hvis du har et højt aktivt D-vitamin niveau, så er det højt sandsynilgt for, du bliver behandlet med binyrebarkhormon, dvs. prednisolon.

Hvis behandlingen medfører normalt plasma calcium og normalt urin-calcium, så du, hvis det er nødvendigt på grund af nedsat kalkholdighed i dine knogler, blive behandlet med kalktilskud og evt. bifosfonat (Alendronat®).

Denne medicin tages som ugetabletter under nøje kontrol af status på calcium.

 

Får du prednisolon skal de kalkindhold i knoglerne måles

Er du i behandling med prenisolon (binyrebarkhormon) bør du få målt kalkindholdet i dine knogler ved en knogleskanning, når din behandling starter.

Derefter skal det måles hvert 2. år, så længe du får prednisolon.

 • Hvis plasma calcium er normalt, skal der gives kalktilskud.
 • Hvis aktivt D-vitamin i blodet er lavt, kan der gives tilskud af D-vitamin.
 • Hvis plasma calcium stiger pga. kalktilskuddet, må kalktiskuddet stoppes. Der kan i stedet gives alendronat ugetabletter, som øger kalkindholdet i knoglerne.
 • Hvis knogleskanningen viser nedsat kalkindhold i knoglerne skal der under alle omstændigheder gives alendronat.


Behandling med kalk, D-vitamin og bifosfonat skal tilpasses dine behov

Er du i behandling med kalk, D-vitamin og bifosfonat (alendronat), er det vigtigt, at behandlingen tilpasses dine behov under under nøje kontrol af calcium status.

Det betyder en nøjekontrol af følgende:

 • plasma calcium
 • urin calcium
 • aktivt D-vitamin i blodet
 • kalkindholdet i knoglerne

Læs mere om sydommen sarkoidose her.

Kategori: