×
×

Sarkoidose, kalk og D-vitamin

Sarkoidose, kalk og D-vitamin
Har du sarkoidose, er det en god idé at være opmærksom på dit niveau af calcium og aktivt D-vitamin i blodet. Nogle patienter med sarkoidose kan have brug for mere eller mindre calcium og D-vitamin. 
 
Omkring 85% af patienterne med sarkoidose har et:
 
 • Normalt aktivt D-vitamin (1,25-dihydroxyvitamin-D) i blodet 
 • Normalt plasma calcium
 • Normalt indhold af calcium i urinen
 
Hvis du hører til denne gruppe, så kan du spise almindelig kost uden begrænsning med hensyn til mælkeprodukter og ost. Af hensyn til calcium balancen kan du behandles med tilskud af calcium og D-vitamin, hvis det er nødvendigt. Det er din læge, der afgør dette.
 
Der er ingen regler med hensyn til solbadning – men følg Sundhedsstyrelsens retninglinier for solbadning.
 
Hvis du har et højt aktivt D-vitamin (1,25-dihydroxyvitamin-D) niveau i blodet på grund et for højt aktivt D-vitamin niveau i blodet får omkring 7% af alle sarkoidose patienter forhøjet plasma calcium og 
omkring 15% af alle sarkoidose patienter har forhøjet udskillelse af calcium i urinen, og det kan hos nogle forårsage nyresten.
 
Har du et for højt aktivt D-vitamin-niveau (1,25-dihydroxyvitamin-D), må du som hovedregel ikke få tilskud af calcium eller D-vitamin. Det betyder også, at din daglige kost ikke må indeholde for meget calcium, da det kan forværre din tilstand.
 
Du bør også undgå solbadning eller brug af solarium, da det øger dannelsen af forstadier til D-vitamin i huden. Hvis du har et for højt aktivt D-vitamin niveau og for højt plasma calcium i blodet, er det som regel nødvendigt at behandle med binyrebarkhormon.
 
 
Får du prednisolon, skal du have målt kalkindholdet i knoglerne
 
Er du i behandling med prednisolon bør du få målt calciumindholdet (kalkindholdet) i dine knogler ved en såkaldt DXA-skanning når din behandling starter. Derefter skal kalkindholdet i dine knogler måles hvert 2. år, så længe du får prednisolon:
 
 • Hvis plasma calcium er normalt, skal der gives calciumtilskud. Hvis aktivt D-vitamin i blodet er lavt, kan der gives tilskud af D-vitamin.
 • Hvis plasma calcium stiger pga. calciumtilskuddet, må dette stoppes. Der kan i stedet gives bifosfonat (Alendronat®) tablet 70 mg som tages én gang om ugen under nøje kontrol af calcium status.
 • Alendronat øger calciumindholdet i knoglerne.
 • Hvis DXA-skanningen viser nedsat calciumindhold i knoglerne (osteoporose) skal der under alle omstændigheder gives alendronat.
 
 
Behandling med calcium, D-vitamin og bifosfonat skal tilpasses dine behov
 
Er du i behandling med calcium, D-vitamin og bifosfonat (Alendronat®), er det vigtigt, at behandlingen tilpasses dine behov under nøje kontrol af calcium status. Det betyder kontrol af følgende:
 
 • Plasma calcium
 • Urin calcium
 • Aktivt D-vitamin i blodet
 • Calciumindholdet i knoglerne

 

 

 

Sundhedsfaglig redaktør: 
Nils Milman, speciallæge i intern medicin, lungemedicin og allergologi