×
×

DIP - Desquamative Interstitial Pneumonia

DIP - Desquamative Interstitial Pneumonia

Hvad er DIP?

DIP er en specifik sygdom med betændelse i lungernes alveoler (lungesækkene). Sygdommen kan forveksles med andre lungelidelser, og sikker diagnose opnås så regel efter biopsi (vævsprøve).

 

Hvad kan årsagen være til DIP?

Årsagen til DIP er normalt ikke kendt, men de fleste har røget tobak, og rygning har også indflydelse på prognosen. DIP kan forekomme hos personer med bindevævssygdomme f.eks. leddegigt. DIP forekommer hos mænd og kvinder i alderen 30 til 60 år.

 

Hvilke symptomer tyder på DIP?

Åndenød og tør hoste er som regel de første symptomer – evt. ledsaget af influenza-lignende sygdom. Det er en sjælden sygdom, der rammer omkring 40-80 danskere årligt.

 

Hvordan finder lægen ud af om jeg har DIP?

Der er en karakteristisk knitren ved stetoskopi af lungerne. Lungefunktionen viser et fald i den vitale kapacitet og diffusions-kapaciteten (evnen til at optage ilt). På røntgen/CT af thorax ses overvejende ”mælkeglas-lignende” forandringer – især nedadtil i lungerne. Hos 10-15% af patienterne er der arvæv, som ligner bikagetegning.

 

Hvad er behandlingen for DIP?

Prednison er i øjeblikket den bedste medicin til behandling af DIP. Doseringen er normalt høj - i første omgang 50-75 mg - og derefter gradvist reduktion i takt med at sygdomme aftager. Resultatet er ganske godt, og ca. 50 % af patienterne kan forvente helbredelse. Efter 5 år er 90 % i live og efter 10 år er 70 % i live. Ved manglede effekt af denne behandling – som altså er sjældent - kan man overveje lungetransplantation.

 

Netværk for sjældne lungesygdomme

Lungeforeningen har et Netværk for sjældne lungesygdomme, som du er velkommen til at tage kontakt til.

Sundhedsfaglig redaktør: 
Thomas Ringbæk, overlæge, Hvidovre Hospital