Snak om KOL

Hvad er Snakomkol.dk?

Snakomkol.dk er et online mødested for patienter og pårørende, hvor du kan få og give støtte, gode råd og kærlige indspark.

www.snakomkol.dk er Danmarks Lungeforenings patientnetværk på nettet. Her spørger patienter og pårørende hinanden til råds. Der diskusteres, støttes, erfaringudveksles og gives kærlige spark. 

Snakomkol.dk er uafhængigt af geografi og vejrforhold, for du kan besøge netværket fra din computer. I det digitale forum er der både mulighed for at give og modtage hjælp og støtte.

Du kan også stille spørgsmål til Brevkassen, hvis du ønsker svar fra sundhedsfagligt personale. Snakomkol.dk er et sikkert og brugervenligt diaglogforum, og som bruger er du anonym.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål til Snak om KOL, er du velkommen til at kontakte Marianne Madsen på e-mail mm@lunge.dk eller på tlf. 38 76 00 33.

Læs mere om Snak om KOL i Lungenyt 2, 2011.

Læs artiklen "Mere magt til patienterne", som handler om patient-empowerment og Snakomkol.dk i Lungenyt 2, 2012.