×
×

Derfor kan lungefunktionen svinge

Vi ved, at tabt lungefunktion ikke kan genvindes. Alligevel oplever flere, at tallet kan ændre sig. Men lungefunktionstallet er ikke nødvendigvis afgørende for ens fysiske form, eller hvor besværet man føler sig. Måske har du oplevet, at en person med en lav lungefunktion kan meget mere og virker mindre besværet end en person med en højere lungefunktion. Hvad er årsagen? Gør træning en forskel, og hvorfor kan det svinge? Få svarene fra overlæge på Rigshospitalet professor Jann Mortensen her. 

Lungefunktionen kan svinge lidt fra dag til dag og periode til periode – og så kan det være en tilfældighed, at den er blevet en lille smule bedre – eller for den sags skyld en smule værre.

Jann Mortensen, overlæge og professor, Rigshospitalet

Spirometri er den mest brugte lungemedicinske undersøgelse overhovedet. Hvis din lungefunktion svarer helt til den forventede normalværdi, er den 100 procent. Men hvis lungefunktionen bliver målt til fx halvdelen af den forventede værdi, er den nedsat til 50 procent, og det skaber naturligt nok åndenød. 

Men hvordan kan det så være, at nogle med en meget lav lungefunktion kan meget mere og virker mindre besværet end nogle med en langt højere lungefunktion?


Hæft dig ikke kun ved lungefunktionstallene
Er du lungepatient, kender du sikkert dit lungefunktionstal og forbinder det måske med din fysiske form – men i virkeligheden er der mange andre faktorer, der også er afgørende for, hvor meget du kan klare rent fysisk i din hverdag. 

– Der er jo mange andre ting, som hører til lungefunktionen, men som man ikke måler på spirometri. F.eks. lungernes størrelse eller deres evne til at optage ilt – altså deres diffusionskapacitet, siger overlæge på Rigshospitalet professor Jann Mortensen og fortsætter: 

– En anden forklaring kunne være, hvor godt ens kredsløb er. Hvis man fx har et godt kredsløb, kan det kompensere for, at ens lungefunktion er nedsat. 

Læs mere om, hvorfor Det er mindst lige så vigtigt, hvor god du er til at udnytte den ilt, du får ned lungerne.

 

Skru op for dit kondital 
Det er med andre ord vigtigt at huske, at dine lungefunktionstal ikke nødvendigvis skal diktere, hvad du kan og ikke kan rent fysisk. Din fysiske styrke og dit kredsløb afhænger nemlig bl.a. af din kondition og din muskelstyrke. Det er derfor vigtigt at holde sig fysisk aktiv uanset, om din lungefunktion er normal eller nedsat.

– Konditallene betyder noget. Jo højere kondital, jo bedre trænet er man og jo mere kan man klare rent fysisk. Måles der på to personer med nedsat lungefunktion i en spirometri, vil den person med forhøjet kondital kunne yde mere, før han må stoppe, fordi hans kredsløb fungerer bedre, siger Jann Mortensen.

Og det er aldrig for sent at komme i gang. For selvom din lungefunktion er nedsat, kan du ved hjælp af moderat træning bl.a. forbedre din kondition og dine musklers styrke og udholdenhed. Det vil forbedre din vejrtrækning, fordi dine lunger vil blive mindre belastede ved fysisk anstrengelse – og i sidste ende vil dine kondital øges.

Træning gør en forskel fra dag 1

 

Lungefunktionen kan svinge lidt – men ikke på grund af træning
Flere lungepatienter oplever, at de efter perioder med regelmæssig træning får målt en lungefunktion, der er højere, end da de begyndte. Men hvordan hænger det helt præcist sammen, når den tabte lungefunktion ikke kan genvindes? 

– Lungefunktionen kan svinge lidt fra dag til dag og periode til periode – og så kan det være en tilfældighed, at den er blevet en lille smule bedre – eller for den sags skyld en smule værre.  
Men den bør ikke kunne blive meget bedre, eftersom det handler om, hvor meget elastik, man har bevaret i sine lunger – og det kan man ikke træne bedre, siger Jann Mortensen. 

Han understreger også, at både rygning, tidspunkt på dagen du bliver målt og sygdomme i luftvejene, som fx forkølelse eller bronkitis, kan give udsving på resultatet af målingerne. 

– Der kan være mange aspekter, der gør, at lungefunktionen kan svinge lidt. Og så kan man jo godt tro, at det er på grund af træning, selvom det ikke er tilfældet, afslutter Jann Mortensen. 

PEP-fløjten kan hjælpe dig med at kontrollere din vejrtrækning og løsne slim i dine lunger.

Se hvordan en lungefunktionsmåling foregår

Læs mere om lungefunktion her