×
×

Træning ude eller hjemme

Online træning kan også være en del af telemedicin. Lungemedicinsk Ambulatorium på Hvidovre Hospital mener, at digital træning er et naturligt tillæg til resten af det telemedicinske tilbud.

Mange mennesker med lungesygdom sætter pris på at mødes til træning. Resultaterne med bedre livskvalitet efter lungerehabilitering er også overbevisende.

Men da coronavirus aflyste alle aktiviteter i foråret 2020, blev der sat ekstra fart på at udbyde online træning til KOL-patienter tilknyttet lungeambulatoriet på Hvidovre Hospital.

Pointen med telemedicin, som med online træning, er at bruge mediet der, hvor det giver mening for patienten...

– Vores tidligere projekter med online træning for mennesker med lungesygdom viser, at deltagerne får bedre livskvalitet, fysik – og humør. Så det var oplagt, mens mange var isoleret derhjemme, fortæller fysioterapeut Henrik Hansen fra rehabiliteringsteamet på Hvidovre Hospital.

 

Giver mening for patienten
Lungerehabilitering på Hvidovre Hospital anvender online træningsprogrammer, som tidligere har været præsenteret i Lungenyt.

– Online træning er et godt eksempel på, hvad en teknologi som telemedicin kan bruges til; nemlig at sprede sundhedssystemets tilbud ud på flere platforme, så hver enkelt patient kan sammensætte det, som han eller hun ønsker.

– For nogle borgere er det sociale fællesskab vigtigt, når de skal til træning. Andre har det lige så godt – eller bedre – med at blive derhjemme. Derfor er det fantastisk at kunne tilbyde begge dele.

Henrik Hansen forudsiger, at hver borger i fremtiden sammensætter et tilbud med træningshold både fysisk og online.

– Pointen med telemedicin, som med online træning, er at bruge mediet der, hvor det giver mening for patienten, siger han.

 

Ejerskab for telemedicin
Når telemedicin lanceres som et landsdækkende tilbud i foråret 2021, er online træning ikke en del af standardtilbuddet. Men det kan blive afprøvet mange steder i landet.

– Når borgerne skal have gavn af en telemedicinsk løsning, er det også vigtigt, at vi gør det til en del af deres hverdag, siger Henrik Hansen.

Henrik Hansen er sammen med Lungeforeningen allerede i gang med at lave videoer og online træningsprogrammer for at tilbyde nye muligheder og ny inspiration til Lungeforeningens eksisterende træningsfilm, der kan benyttes af mennesker med en lungesygdom.

Se mere på Lunge.dk/træning

Tags: 
Sidst opdateret: 
Fredag, januar 28, 2022