×
×

Spørgsmål og svar om lungesygdomme hos børn

Spørgsmål og svar om lungesygdomme hos børn:

Hvor mange børn i Danmark har en svær lungesygdom?
Tusindvis af børn i Danmark har en svær lungesygdom, der betyder mange indlæggelser på hospitalet og kræver behandling med forskellig medicin. Børnene har svær astma, cystisk fibrose, pcd, alfa-1-antitrypsin-mangel, diffus lungesygdom (chILD), andre lungesygdomme. Nogle børn får lungeskader som følge af tidlig fødsel, følgevirkninger fra andre sygdomme, respiratorbehandling eller svære lungeinfektioner.
 
Hvordan opdager man, at et barn har en svær lungesygdom?
Når et barn har en svær lungesygdom, vil det ofte vise sig ved, at barnet har mange og alvorlige lungebetændelser med høj feber, meget slim og vedvarende hoste. Det giver vejrtrækningsbesvær, så derfor bliver barnet meget hurtigt træt og har svært ved fysisk aktivitet.
 
Bliver alle børn med lungesygdomme behandlet med den samme medicin?
Nej, der er forskellig medicin til de forskellige lungesygdomme. Mange børn får inhalationsmedicin, som skal suges ned i lungerne for at virke. Andre børn får andre typer medicin og noget medicin har alvorlige bivirkninger som fx manglende appetit, lys- og solfølsomhed og nedsat syn.
 
Kan et barn dø af en lungesygdom?
Ja, en lungesygdom hos et barn eller en ung kan være så alvorlig, at man kan dø af den, hvis lægerne ikke kan behandle sygdommen med den medicin, som findes i dag.  Der er blevet forsket meget lidt i lungesygdomme hos børn, og derfor er det svært for lægerne at behandle og helbrede de børn, som har en svær lungesygdom. Børn kan blive så syge, at de får brug for nye lunger. Nogle kan komme på venteliste til en lungetransplantation, når de bliver store nok.
 
Skal man være bange for at få en lungesygdom?
Nej, men desværre ved man ikke præcist, hvorfor nogle børn bliver meget syge i deres lunger og andre ikke gør. Der er nogle faktorer, som udsætter børn for at udvikle en svær lungesygdom, men det er stadig svært for lægerne at forudsige, hvilke børn der vil få en svær lungesygdom.
 
Smitter svære lungesygdomme?
Nej, lungesygdomme smitter ikke.
Børn med syge lunger er selv meget modtagelige for smitte fra andre, derfor er nogle af børnene i isolation. At være i isolation betyder at man ikke må tage bussen, gå i Tivoli eller andre steder hvor der er mange mennesker. Og hvis man vil besøge nogen, må dem, man besøger ikke være forkølede og skal være omhyggelige med at vaske og spritte deres hænder.
 
I hvilken alder får de fleste børn en lungesygdom?
Nogle børn er nyfødte eller helt små, når man opdager, at de har en svær lungesygdom. Andre børn er større og har været syge længe og indlagt på hospitalet mange gange, før man opdager, at de er syge pga. en lungesygdom.  Nogle lungesygdomme kommer tidligt i livet, andre viser sig først senere.
 
Kan børn med en lungesygdom løbe og være med til sport?
Ja, men typisk på et lavere niveau end raske børn. Alle børn - også lungesyge børn - har gavn af frisk luft og fysisk aktivitet hver dag. Børn med astma og andre svære lungesygdomme skal dog have taget deres medicin, og have den med sig, når de kaster sig ud i leg og sport.
 
Hvordan kan man passe godt på sine lunger?
Lungerne begynder at udvikle sig, når den lille baby i mors mave er 4 uger. Lungerne er først helt udvoksede, når man bliver omkring 25 år. Derefter falder lungefunktionen med alderen. Som 85-årig er lungefunktionen halvt så stor, som da man var 20 år. Derfor skal man passe godt på sine lunger hele livet fx ved at være god til at lufte ud derhjemme, lade være med at ryge, være ude og få frisk luft og dyrke masser af sport.