×
×

Vil du at annoncere i Lungeforeningens medlemsmagasin Lungenyt?

 

Kontakt Media-Partners' annoncekonsulent:

Hanne Kjærgaard
tlf. 29 67 14 36
hanne@media-partners.dk

Lungenyt udgives af Lungeforeningen og sendes til medlemmerne af Lungeforeningen samt til praktiserende læger, speciallæger, sundhedscentre i kommuner, sygehuse og andre offentlige institutioner.

 

Målgruppe

Lungenyt henvender sig til de over 700.000 danskere, som er lungesyge og deres pårørende. Magasinet henvender sig også til sundhedsprofessionelle.

Se medieinformation for Lungenyt 2023.

 

Annoncepolitik

Lungeforeningen står ikke inde for kvalitet og troværdighed i annonceindhold og påtager sig ikke ansvar for annoncerede produkters og ydelsers kvalitet og virkning. Budskaber i annoncer i Lungenyt udtrykker ikke Lungeforeningens holdning eller anbefalinger.

Annoncer i Lungenyt skal til enhver tid overholde gældende lovgivning jvf. markedsføringsloven og lægemiddelloven. Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise annoncer, som ikke er forenelige med Lungeforeningens etiske regler, eller som strider mod magasinets interesser.

Reklamationer, rettelser og standsninger skal ske skriftligt. Reklamationsretten bortfalder, hvis materialefristen overskrides.

Læs mere om Lungeforeningens medlemsmagasin Lungenyt