×
×

Rapporter og undersøgelser

Rapporter og undersøgelser, Lungeforeningen

Her på siden finder du en række rapporter, som er udarbejdet af Lungeforeningen på baggrund af kvalitative analyser.

God læselyst

 1. Palliativ indsats til KOL-patienter
 2. Fra ensomhed til livsmod gennem virtuelle fællesskaber
 3. Pårørende til KOL-patienter
 4. Sygdomshåndtering i hverdagen
 5. Det usikre liv med IPF - Idiopatisk Lungefibrose

1. Palliativ indsats til KOL-patienter

 • Kvantitativt registerstudie, der sammenligner sygdomsforløbet for KOL og lungekræft i de sidste tre leveår
 • 10 kvalitative interviews med mennesker i GOLD-gruppe C-D (svær til meget svær KOL) om deres erfaringer med sygdomsforløbet og palliative behov.

Download rapporten "Palliativ indsats til KOL-patienter"


2. Fra ensomhed til livsmod gennem virtuelle fællesskaber

Mennesker i GOLD-gruppe C-D (svær-meget svær KOL)

 • 14 kvalitative interviews med fokus på socialt liv, sociale relationer, støttebehov i forskellige hverdagssituationer, brug af internet og sociale medier
 • Cultural probe med 19 deltagere, som svarede på spørgsmål og skrev dagbog via mail hen over en uge. Fokus på socialt liv og sociale medier.

Unge med sjældne lungesygdomme og svær astma

 • 9 kvalitative interviews med fokus på sociale relationer, hverdagen, sygdomsoplevelse- og forståelse, støttebehov samt brug af sociale medier
 • Cultural probe med 9 deltagere over de sociale medier snapchat, facebook, facebook messenger, instagram. Fokus var hvordan de bruger de sociale medier i deres sociale liv med vennerne.

På baggrund af projektet er der blevet udviklet forskellige redskaber til lungepatienter, som du kan finde under Hjælp til din hverdag

Download rapporten "Fra ensomhed til livsmod gennem virtuelle fælleskaber" (PDF)


3. Pårørende til KOL-patienter

Formål: at undersøge, hvordan patientens handlekraft kan øges gennem den pårørende.

 • 8 kvalitative interviews med samboende partnere til mennesker med KOL i GOLD gruppe B-D (moderat til meget svær KOL)

Download rapporten "Pårørendes rolle i KOL-patienters hverdag og sygdomsforløb" (PDF)


4. Sygdomshåndtering i hverdagen

Formål: at skabe ny viden om, hvilke behov for støtte fra en telemedicinsk løsning, som findes hos mennesker med KOL i forskellige sværhedsgrader, og hvordan en telemedicinsk løsning kan designes og målrettes borgere med KOL. Der er gennemført tre kvalitative undersøgelser i projektet:

 • Sygdomsforløb og støttebehov hos borgere i GOLD gruppe C-D (svær til meget svær KOL)
 • Sygdomsforløb og støttebehov hos borgere i GOLD gruppe A-B (mild – moderat KOL)
 • Muligheder og barrierer i kontakten med sundhedssystemet

Undersøgelsen omfatter en fokusgruppe med sundhedsfaglige fra Forebyggelsescentre, hjemmepleje i Københavns kommune, samt hospital + 3 kvalitative interviews med praktiserende læger i Københavns Kommune.

Download rapporten "Sygdomshåndtering i hverdagen" (PDF)


5. Det usikre liv med IPF - Idiopatisk Lungefibrose

Formål: at gennemføre en antropologisk undersøgelse af IPF-patienters sygdomsforløb og hverdag.

 • 8 kvalitative interviews med fokus på sygdommens betydning for hverdagslivet, sygdomsforståelse, vidensbehov og – søgning, kontakt til sundhedssystemet støttebehov i hverdagen og fra patientforeninger og sundhedssystemet,
 • De 8 interviews er med IPF-patienter med varierende typer af sygdomsforløb (aggressive vs. længerevarende forløb).

Download rapporten "Det usikre liv med IPF - IPF-patienters sygdomsforløb og hverdag" (PDF)

Kategori: