×
×

Træk dit bidrag fra i skat

Printer-friendly version

Når du støtter Lungeforeningen, kan du få skattefradrag på op til 17.200 kr. årligt (2022).


Op til 17.200 kr. i 2022.

Du kan få et skattefradrag på op til 17.200 kr. årligt, når du støtter Lungeforeningen. Det eneste du skal gøre er at registrere dit cpr.nr. sammen med din indbetaling; så sker fradraget automatisk. Beløbet justeres årligt. 17.200 gælder for indbetalinger i 2022. For 2021 var beløbet 17.000.

 

Medlemskontingent er ikke fradragsberettiget

Vær opmærksom på, at medlemskontingent ikke er fradragsberettiget. Derfor vil du typisk få et fradrag, der er mindre end det fulde støttebeløb. Da vi har flere typer medlemskaber, kan dette beløb være forskelligt fra person til person.

Hvis du er i tvivl om, hvilket type medlemskab du har og hvor meget du kan få i fradrag, kan du kontakte os på 38 74 55 44 eller medlem@lunge.dk.

 

Giv et bidrag

Støtter du Lungeforeningen med et enkelt bidrag, har du fuldt fradrag uanset beløbets størrelse. Har du oplyst dit cpr.nr. ved indbetalingen af støttebeløbet sker indberetningen af dit skattefradrag automatisk. Hvis du har indbetalt uden at registrere cpr.nr., kan du kontakte medlemsservice på tlf. 38 74 55 44 eller medlem@lunge.dk.

 

Giv en mindegave 

Giver du en mindegave på vegne af flere personer/husstande, har du mulighed for at opnå skattefradrag for din egen donation - ikke den samlede donation. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Katrine Engell Winther på tlf. 38 74 55 44 eller kew@lunge.dk.

 

Donation til forskning

Donerer du direkte til forskning, kan du få fuldt fradrag uanset beløbets størrelse. Det kan du gøre ved at donere pengene direkte til Danmarks Lungeforenings Forskningsfond eller Børnelungefonden. De to fonde støtter forskning i lungesygdomme (Børnelungefonden støtter specifikt forskning i børn og unges lungesygdomme). Til gengæld støtter du på denne måde ikke Lungeforeningens øvrige arbejde som rådgivning, medlemsaktiviteter, oplysningskampagner og andet arbejde til gavn for lungesyge og deres pårørende.

 

En godkendt forening

Muligheden for fradrag skyldes, at Lungeforeningen er godkendt efter Ligningslovens paragraf 8A. Se listen over godkendte organisationer på skat.dk. 

Lungeforeningen er også medlem af ISOBRO (Indsamlingsorganisationernes Brancheforening) og følger branchens indsamlingsetiske retningslinjer.

 

Satserne reguleres årligt

Satserne for fradrag reguleres efter det såkaldte reguleringstal – jvf. Personskatteloven § 20. 17.000 kr. var gældende maksimum-beløb i 2021. I 2022 er maksimum-beløbet 17.200 kr.

 

Mere information

Læs mere om de aktuelle regler og satser på skat.dk

Tags: