×
×

Træk dit bidrag fra i skat

Når du støtter Lungeforeningen, kan du få skattefradrag på op til 17.700 kr. årligt (2023).


Op til 17.700 kr. i 2023
Du kan få et skattefradrag på op til 17.700 kr. årligt, når du støtter Lungeforeningen. Det eneste du skal gøre er at registrere dit cpr.nr. sammen med din indbetaling; så sker fradraget automatisk. Beløbet justeres årligt. 17.700 gælder for indbetalinger i 2023. For 2022 var beløbet 17.200.

Få overblikket over fradragsregler for bidrag og gaver hos SKAT

 

Medlemskontingent er ikke fradragsberettiget
Vær opmærksom på, at medlemskontingent ikke er fradragsberettiget. Derfor vil du typisk få et fradrag, der er mindre end det fulde støttebeløb. Da vi har flere typer medlemskaber, kan dette beløb være forskelligt fra person til person.

Hvis du er i tvivl om, hvilket type medlemskab du har og hvor meget du kan få i fradrag, kan du kontakte os på 60 37 73 13 eller medlem@lunge.dk.


Giv et bidrag
Støtter du Lungeforeningen med et enkelt bidrag, kan du få skattefradrag for bidrag op til 17.700 kr.  Har du oplyst dit cpr nr. ved indbetalingen af støttebeløbet sker indberetningen af dit skattefradrag automatisk. 
Er du kommet til at indbetale uden at registrere cpr nr., er du meget velkommen til at kontakte medlemsservice på tlf. 60 37 73 13 eller medlem@lunge.dk.

Få overblikket over fradragsregler for bidrag og gaver hos SKAT 

 

Giv en mindegave 
Giver du en mindegave på vegne af flere personer/husstande, har du mulighed for at opnå skattefradrag for din egen donation - ikke den samlede donation. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 60 37 73 13 eller medlem@lunge.dk.

 

Donation til forskning
Donerer du direkte til forskning, kan du få fuldt fradrag uanset beløbets størrelse. Det kan du gøre ved at donere pengene direkte til Danmarks Lungeforenings Forskningsfond eller Børnelungefonden. De to fonde støtter forskning i lungesygdomme (Børnelungefonden støtter specifikt forskning i børn og unges lungesygdomme). Til gengæld støtter du på denne måde ikke Lungeforeningens øvrige arbejde som rådgivning, medlemsaktiviteter, oplysningskampagner og andet arbejde til gavn for lungesyge og deres pårørende.

 

En godkendt forening
Muligheden for fradrag skyldes, at Lungeforeningen er godkendt efter Ligningslovens paragraf 8A.
Se listen over godkendte organisationer på skat.dk. 

Lungeforeningen er også medlem af ISOBRO (Indsamlingsorganisationernes Brancheforening) og følger branchens indsamlingsetiske retningslinjer.

 

Satserne reguleres årligt
Satserne for fradrag reguleres efter det såkaldte reguleringstal – jvf. Personskatteloven § 20. 17.200 kr. var gældende maksimum-beløb i 2022. I 2023 er maksimum-beløbet 17.700 kr.

 

Mere information
Læs mere om de aktuelle regler og satser på skat.dk

Tags: