×
×

Kvindernes internationale kampdag: Der mangler forskning i kvinders lunger

Sidst opdateret: 
07-03-2024

Professor Ulla Møller Weinreich mener, at det er på tide at huske kvinderne i lungeforskningen. Der mangler nemlig viden på området, og det skaber ulighed, som kan forringe behandlingen af kvinders lungesygdom.

 

Ulla Møller Weinreich er læge ved lungemedicinsk afdeling på Aalborg Universitetshospital og klinisk professor i lungemedicin på Aalborg Universitet. Hun interesserer sig særligt for forskning, som handler om kvinders lunger.  Det har der nemlig ikke tidligere været særlig stort fokus på.

Særligt før i tiden har videnskabelige studier været lavet på mænd. Ifølge Ulla Møller Weinreich skyldes det, at man tidligere som regel regnede kvinder for blot at være en mindre udgave af en mand. Derfor blev studierne lavet på mænd, og resultaterne direkte overført til også at gælde for kvinder.

”Forskning i kvinders lunger er et område, vi først er ved at lukke op for nu,” forklarer Ulla Møller Weinreich.

 

Besværlige kvindehormoner

For Ulla var det ikke givet, at hun skulle forske i kvinders lunger. Drivkraften blev det, hun så og undrede sig over ude i klinikken:

”I virkeligheden er jeg jo en kliniker, der er kommet til at forske. De fleste af mine studier udspringer af ting, jeg har undret mig over i klinikken,” siger Ulla og fortsætter:

”For eksempel har jeg undret mig over, at det virker som om, der er forskelle på kvinder og mænds lunger. Pigers lunger modnes før drengenes. Vi ved også noget om, at der lungefunktionsmæssigt er forskelle.”

Ifølge Ulla Møller Weinreich mangler læger og forskere basisviden om kvinders lunger, og det er der én særlig grund til. Nemlig de kvindelige hormoner.

”Det er simpelthen fordi, man har syntes, at det har været frygtelig besværligt at forske i på grund af de kvindelige hormoner,” mener hun.

 

Er der en forskel?

For Ulla Møller Weinreich er det vigtigt, at der nu bliver forsket i kvinders lunger, fordi det er et underbelyst område.

”Mit formål med at forske i kvinders lunger er ikke at vise, at der er forskel. Mit formål er at undersøge om der er forskel,” fastslår hun.

Ifølge Ulla er læger og forskere nødt til at forstå en eventuel forskel mellem kvinders og mænds lunger for at kunne skelne mellem sygdom og sundhed i mande- og kvindelunger.

”Vi skal have noget basisviden, som vi kan bygge vores videre hypoteser på. Hvordan skal vi behandle medicinsk? Hvordan skal lungefunktion hos kønnene fortolkes?  Og hvordan vi skal vurdere kvinders astma eller lungefunktion efter menopausen? Der er ganske meget, som vi slet ikke er dykket ned i endnu,” uddyber Ulla Møller Weinreich.

 For hende er målet klart:

”Jeg vil gerne sikre, at mænd og kvinder får lige god behandling og rådgivning. Det er nemlig ikke sikkert, at det skal være ens for begge køn,” understreger hun.