×
×

Lungeforeningens forskningsfond

Danmarks Lungeforenings Forskningsfond

Lungeforeningen støtter forskning

Lungeforeningens forskningsfond støtter hvert år lungeforskning, der skaber dyrebar viden om lungerne, som er med til at forbedre forebyggelse og behandling af lungesygdomme.

Forskning i lungesygdomme skaber ny, vigtig viden, som anvendes af læger, forskere, sygeplejersker og andre i sundhedssektoren. Og på den måde er forskningen med til at sikre ny og forbedret behandling af mennesker med lungesygdomme.

Fonden uddeler gennemsnitligt 1.5 millioner kroner om året.

Lungeforeningen er stort set alene om at yde støtte til kliniske forskningsprojekter inden for lungemedicin. Lungeforeningens forskningsfond er den eneste fond, hvor relevans for lungepatienter er et krav, når der skal ydes støtte til forskning.

Mere grundvidenskabelige eller samfundsmæssige undersøgelser inden for lungemedicin er det heldigvis muligt at opnå støtte til fra andre fonde eller offentlige myndigheder.

 

Særlige, faglige initiativer og indsatser

Fonden præmierer og støtter desuden særlige, faglige initiativer og indsatser på lungeområdet. Vi støtter eksempelvis hvert år posterprisuddelingen til Dansk Lungemedicinsk Selskabs (DLS) årsmøde samt et antal fripladser på Fagligt Selskab for Lunge- og Allergisygeplejerskers (FSLA) årsmøde.

Søg støtte fra Lungeforeningens forskningsfond her

Kategori: