×
×

Se hvem vi støttede i 2022

Danmarks Lungeforenings Fond støtter forskning, der skaber dyrebar viden, som er med til at forbedre forebyggelse og behandling af lungesygdomme. Danmarks Lungeforenings Fond er den eneste fond, hvor relevans for lungepatienter er et krav, når der skal ydes støtte til forskning.

16 dygtige forskere er blevet bevilget midler fra Danmarks Lungeforenings Fond i 2022, og det er personlig arv dedikeret til KOL, der har gjort uddelingen mulig. 

I år har Danmarks Lungeforenings Fond uddelt en pulje på knap 2.3 mio. kr.
Heraf kommer 1.8 mio. kr. fra to arvgivere, der har tildelt og øremærket deres arv til forskning i Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL).

Vi er meget taknemmelige. Det er smukt og gavmildt, og uden den personlige arv kunne uddelingen ikke lade sig gøre. Det er ikke noget, vi ser tit, så det er fantastisk, at folk vil betænke os med midler, som vi kan uddele, og som i sidste ende kan komme tilbage til patienterne, fortæller Ulla Møller Weinreich, formand for Danmarks Lungeforeningens Fonds forskningsudvalg. 

 

Projekttitel: Kan ultralydsundersøgelse af lungerne nedbringe antibiotikaforbruget i almen praksis? – et lodtrækningsforsøg
Bevillingsmodtager: Julie Jepsen Strøm læge og ph.d.-studerende, Center for Almen Medicin ved Aalborg Universitet
Støtte: 100.000 kr.
 

Projekttitel: "Udvikling af KOL-specifikt angstspørgeskema"
Bevillingsmodtager: Camilla Christiansen, projektsygeplejerske og cand.cur, Sygehus Lillebælt, Vejle,
Støtte: 117.000 kr.
 

Projekttitel: ”Risk factors and consequences of anxiety and depression in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD)”.
Bevillingsmodtager: Johanne Hermann Karlsen, reservelæge og ph.d.-studerende, Aalborg Universitetshospital
Støtte: 100.000 kr.


Projekttitel: "Lungefunktion, dødelighed og forbrug af sundhedsydelser hos patienter med KOL og alkoholoverforbrug (Hof-Kings-studiet)”.
Bevillingsmodtager: Line Bjerrehave Nielsen, hoveduddannelseslæge og ph.d.-studerende, Aalborg Universitets Hospital
Støtte: 150.000 kr.


Projekttitel: ”Telemedicine monitoring program for patient with COPD - a longitudinal cohort study”
Bevillingsmodtager: Mai-Britt Hägi-Pedersen, projektleder, adjunkt, sygeplejerske og ph.d, Det Nære Sundhedsvæsen og eHospitalet  
Støtte: 100.000 kr.


Projekttitel: ”Små lunger som risikofaktor for udvikling af Kronisk Obstruktiv Lungesygdom”.
Bevillingsmodtager: Jacob Louis Marott, seniorstatistiker i Østerbroundersøgelsen, Frederiksberg Hospital
Støtte: 174.375 kr.


Projekttitel: ”Clinical characteristics of patients with Birt-Hogg-Dubé’s syndrome followed in a multidisciplinary tertiary center for rare diseases: A retrospective cohort study”.
Bevillingsmodtager: Jesper Rømhild Davidsen, ledende overlæge, klinisk lektor og ph.d., Odense Universitetshospital
Støtte: 83.100 kr.


Projekttitel: ”Supporting patients with Chronic obstructive pulmonary disease and their relatives in optimizing nutritional status & physical function: Development and feasibility test of a nurse-led intervention."
Bevillingsmodtager: Tanja Sofie Hansen, ph.d.-studerende og sygeplejerske, Amager og Hvidovre Hospital
Støtte: 250.000 kr.


Projekttitel: ”Tidligere diagnose og forbedret behandling og prognose for patienter med lungefibrose”. 
Bevillingsmodtager: Thomas Skovhus Prior, postdoc, læge og ph.d., Aarhus Universitetshospital
Støtte: 100.000 kr.


Projekttitel: Singing as modality in rehabilitation of people with lung cancer
Bevillingsmodtager: Mette Kaasgaard, postdoc, MSc., ph.d., klassisk sanger og sangpædagog, Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet 
Støtte:  150.000 kr.


Projekttitel:  ”Associations between inhaled corticosteroid treatment and pneumonias in chronic obstructive pulmonary disease – a cluster analysis study”.
Bevillingsmodtager: Allan Klitgaard Staal, Læge, Sygehus Lillebælt, Vejle, 
Støtte: 250.000 kr.


Projekttitel: ”Possible Severe Asthma in Denmark (REASSESS2). Dansk: Mulig svær astma i Danmark.”. 
Bevillingsmodtager: Alma Holm Rovsing, læge, ph.d.-­stude­rende, Hvidovre Hospital i Lungemedicinsk Forskningsafsnit
Støtte: 100.000 kr.


Projekttitel: ”Bronkodilaterende effekt af beta2agnoist på de små luftveje hos patienter med obstruktiv lungesygdom- et pilotstudie”.
Bevillingsmodtager: Sofie Lock Johansson, overlæge og ph.d., Odense Universitetshospital
Støtte: 75.000 kr.


Projekttitel: ”Rethink Pulmonary Rehabilitation – the REPORT Study / Gentænkning af lungerehabilitering”.
Bevillingsmodtager: Christina Nielsen ph.d.-­stude­rende, cand.scient. i fysioterapi og fysioterapeut, Hvidovre Hospital
Støtte: 250.000 kr.


Projekttitel: ”Initiation of exogenous female sex hormones and airway hyperresponsiveness – A prospective cohort study”. 
Bevillingsmodtager: Erik Hansen, læge, ph.d., Hvidovre Hospital
Støtte: 100.000 kr.


Projekttitel: ”Precision medicine in patients with COPD – a Systematic Approach”. 
Bevillingsmodtager:  Asger Sverrild, klinisk lektor, afdelingslæge og ph.d., Bispebjerg Hospital
Støtte: 250.000 kr.

Se hvilke projekter Lungeforeningen støttede i 2020.

Læs mere om Danmarks Lungeforenings Forskningsfond

Sidst opdateret: 
Tirsdag, juni 27, 2023