Støtte til videnskabelig forskning i lungesygdomme | Lungeforeningen
×
×

Støtte til videnskabelig forskning i lungesygdomme

Printer-friendly version

Hvem kan søge?

Læger og andre faggrupper inden for sundhedsområdet, så længe der er tale om videnskabelig forskning.

 

Hvad kan jeg søge støtte til?

 • Enkeltansøgninger
 • Målrettede stipendier, fx ph.d.-projekter - vi støtter oftest kun 1 år af et ph.d.-projekt
 • Udskrivelse af prisopgaver eller andet, der både giver fagligt indhold og er opmærksomhedsskabende

Vi støtter ikke sammenskrivning af disputatser, udgifter til tryk eller til oversættelsesarbejder.

 

Hvornår kan jeg søge?

Danmarks Lungeforeningens Fonds formål at forebygge og bekæmpe lungesygdomme gennem bl.a. støtte til forskning. Bestyrelsen i Danmarks Lungeforenings Fond kan ikke uddele forskningsmidler i 2017. Til gengæld forventer vi, at Børnelungefonden vil have en ansøgningsrunde i 2017. Læs mere her: Børnelungefonden

Der vil være jævnlige opdateringer vedrørende forskningsaktiviteter i Lungeforeningens nyhedsbrev. Hvis du ikke allerede modtager det, kan du tilmelde dig ved at skrive en mail til info@lunge.dk

 

Du/dit projekt skal opfylde følgende kriterier for at have bedste muligheder for at få støtte:

 • Relevans i forhold til Lungeforeningens formålsparagraf
 • Stor grad af originalitet
 • Høj teknisk kvalitet – dvs. en god protokol, specificeret budget osv. (dvs. sørg for at vedlægge dette i din ansøgning)
 • Klinisk forskning
 • Støtten fra os er afgørende for, at du kan gennemføre projektet
 • Det forventede udbytte af projektet står i rimeligt forhold til det ansøgte
 • Du (eller ansøgergruppen) kan gennemføre forskningsprojekter og publicere resultaterne
 • Du har opfyldt alle krav ved tidligere støtte fra os
 • Du skal være medlem af Lungeforeningen - meld dig ind her - når du melder dig ind, får du en mail med et medlemsnummer, som du skal skrive ind i ansøgningsskemaet

 

Hvordan søger jeg?

Du downloader og udfylder ”Ansøgningsskema vedr. støtte til forskning” og indsender det til Danmarks Lungeforenings Fond, att. Lungeforeningen:

 • 1 eksemplar elektronisk til fond@lunge.dk, vedhæftet evt. bilag. Skriv ”Støtte til forskning” i emnefeltet og
 • 1 eksemplar inkl. bilag i papirform med posten mærket ”Støtte til forskning” til:

Danmarks Lungeforenings Fond, att. Lungeforeningen
Forskningsudvalget
Strandboulevarden 49, B-8
2100 København Ø

Hvis du har brug for hjælp til at udfylde ansøgningen, kan du downloade "Vejledning til at udfylde ansøgningsskema vedr. støtte til forskning". OBS: opdateret version 13. sept. 2016.

OBS! Hvis du afleverer ansøgningen personligt, skal du enten kigge forbi Lungeforeningen inden for vores åbningstider (mandag-torsdag 8.30-16.00 og fredag 8.30-15.00) eller lægge den i Kræftens Bekæmpelses postkasse på Strandboulevarden 49.

 

Hvornår kan jeg forvente svar?

Januar året efter en ansøgningsrunde.

I Lungeforeningen glæder vi os over en stigende interesse for lungeforskning, og vi arbejder intenst for flere midler til forskning. Vi skal have løst lungesygdommens gåder, og her er forskningen omdrejningspunkt. Viden må aldrig blive en mangelvare, og det kræver fordybelse.

 

Hvem bedømmer din ansøgning?

Det er forskningsudvalget under Danmarks Lungeforenings Fonds bestyrelse, der bedømmer ansøgninger om støtte til lægevidenskabelige projekter.

Forskningsudvalget er sammensat af:

 • Thomas Ringbæk, overlæge (formand)
 • Anders Løkke Ottesen, overlæge
 • Torben Sørensen, prak. læge, dr.med.
 • Kirsten Lomborg, professor, ph.d., sygeplejerske
 • Kim G. Nielsen, overlæge, lektor, dr.med, pædiater

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Lungeforeningen på tlf. 38 74 55 44.

Kategori: