Støtte til videnskabelig forskning i lungesygdomme | Lungeforeningen
×
×

Støtte til videnskabelig forskning i lungesygdomme

Printer-friendly version

Hvem kan søge?

Læger og andre faggrupper inden for sundhedsområdet, så længe der er tale om videnskabelig forskning.

 

Hvad kan jeg søge støtte til?

 • Enkeltansøgninger
 • Målrettede stipendier, fx ph.d.-projekter - vi støtter oftest kun 1 år af et ph.d.-projekt
 • Udskrivelse af prisopgaver eller andet, der både giver fagligt indhold og er opmærksomhedsskabende

Vi støtter ikke sammenskrivning af disputatser, udgifter til tryk eller til oversættelsesarbejder.

Søger du om støtte til børne-ungeområdet, anbefaler vi dig at søge Børnelungefonden. Læs mere her: Børnelungefonden

 

Hvornår kan jeg søge?

Danmarks Lungeforeningens Fonds formål at forebygge og bekæmpe lungesygdomme gennem bl.a. støtte til forskning. Der er ansøgningsfrist 1. oktober de år, vi uddeler støttemidler. OBS: Ingen uddeling af midler til forskningsprojekter i 2019.

Desværre viser prognoser, at midlerne til uddeling også i 2019 er begrænset. Bestyrelsen i Danmarks Lungeforenings Fond har derfor set sig nødsaget til at beslutte, at der ikke gennemføres en ansøgningsrunde og uddeles midler direkte til forskningsprojekter, før uddelingspuljen igen er oppe på min. 1 mio. kr. snart det igen er muligt at gennemføre en faglig forsvarlig ansøgningsrunde vil ansøgningsfristen blive offentliggjort her på siden, ligesom relevante faglige selskaber vil blive orienteret.

Der vil være jævnlige opdateringer vedrørende forskningsaktiviteter i Lungeforeningens nyhedsbrev. Som medlem modtager du det, hvis du har sagt ja tak til nyheder. Hvis du ikke allerede modtager det, kan du modtage det ved enten at melde dig ind i Lungeforeningen som betalende medlem (det store medlemskab) eller tilmelde dig Lungeforeningens Lille medlemskab (gratis) (OBS: du skal være betalende medlem for at kunne modtage støtte).

 

Du/dit projekt skal opfylde følgende kriterier for at have bedste muligheder for at få støtte:

 • Relevans i forhold til Lungeforeningens formålsparagraf
 • Stor grad af originalitet
 • Høj teknisk kvalitet – dvs. en god protokol, specificeret budget osv. (dvs. sørg for at vedlægge dette i din ansøgning)
 • Klinisk forskning
 • Støtten fra os er afgørende for, at du kan gennemføre projektet
 • Det forventede udbytte af projektet står i rimeligt forhold til det ansøgte
 • Du (eller ansøgergruppen) kan gennemføre forskningsprojekter og publicere resultaterne
 • Du har opfyldt alle krav ved tidligere støtte fra os
 • Du skal være betalende medlem af Lungeforeningen - hvis du ikke allerede er medlem, kan du melde dig ind her . Hvis du ikke har modtaget dit medlemsnummer, kan du oplyse i ansøgningsskemaet, at du har meldt dig ind, men endnu mangler at få oplyst dit medlemsnummer.

 

Hvordan søger jeg?

Du downloader og udfylder ”Ansøgningsskema vedr. støtte til forskning” og indsender det til Danmarks Lungeforenings Fond, att. Lungeforeningen:

 • 1 eksemplar elektronisk til fond@lunge.dk, vedhæftet evt. bilag. Skriv ”Støtte til forskning” i emnefeltet og
 • 1 eksemplar inkl. bilag i papirform med posten mærket ”Støtte til forskning” til:

Danmarks Lungeforenings Fond, att. Lungeforeningen
Forskningsudvalget
Strandboulevarden 49, B-8
2100 København Ø

Hvis du har brug for hjælp til at udfylde ansøgningen, kan du downloade "Vejledning til at udfylde ansøgningsskema vedr. støtte til forskning". OBS: opdateret version 13. sept. 2016.

OBS! Hvis du afleverer ansøgningen personligt, skal du enten kigge forbi Lungeforeningen inden for vores åbningstider (mandag-torsdag 8.30-16.00 og fredag 8.30-15.00) eller lægge den i Kræftens Bekæmpelses postkasse på Strandboulevarden 49.

 

Hvornår kan jeg forvente svar?

Januar året efter en ansøgningsrunde.

I Lungeforeningen glæder vi os over en stigende interesse for lungeforskning, og vi arbejder intenst for flere midler til forskning. Vi skal have løst lungesygdommens gåder, og her er forskningen omdrejningspunkt. Viden må aldrig blive en mangelvare, og det kræver fordybelse.

 

Hvem bedømmer din ansøgning?

Det er forskningsudvalget under Danmarks Lungeforenings Fonds bestyrelse, der bedømmer ansøgninger om støtte til lægevidenskabelige projekter.

Forskningsudvalget er sammensat af:

 • Anders Løkke Ottesen, overlæge (formand)
 • Caroline Hedsund, reservelæge, Hoveduddannelse i lungemedicin
 • Jesper Lykkegaard, prak. læge, ph.d., HD(O)
 • Kim G. Nielsen, professor, overlæge, lektor, dr.med, pædiater
 • Dorthe Gaby Bové, ph.d., cand.scient.san., sygeplejerske

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Lungeforeningen på tlf. 38 74 55 44.