×
×

Støtte til videnskabelig forskning i lungesygdomme

I Lungeforeningen glæder vi os over en stigende interesse for lungeforskning, og vi arbejder intenst for flere midler til forskning. Vi skal have løst lungesygdommes gåder, og her er forskningen omdrejningspunkt. Viden må aldrig blive en mangelvare, og det kræver fordybelse.

 

Hvem kan søge?

Læger og andre faggrupper inden for sundhedsområdet; så længe der er tale om videnskabelig forskning.

 

Hvad kan jeg søge støtte til?

 • Enkeltansøgninger
 • Målrettede stipendier, fx ph.d.-projekter - vi støtter oftest kun 1 år af et ph.d.-projekt
 • Udskrivelse af prisopgaver eller andet, der både giver fagligt indhold og er opmærksomhedsskabende

Vi støtter ikke sammenskrivning af disputatser, udgifter til tryk eller til oversættelsesarbejder. Vi dækker heller ikke studieafgifter eller overhead.


Søger du om støtte til børne-ungeområdet, anbefaler vi dig at søge Børnelungefonden.

Læs mere her: Børnelungefonden 

 

Hvornår kan jeg søge?

Lungeforeningens Forskningsfonds formål at forebygge og bekæmpe lungesygdomme gennem bl.a. støtte til forskning. Vi åbner for ny ansøgningsrunde august 2024.  

Der vil være jævnlige opdateringer vedrørende forskningsaktiviteter i Lungeforeningens nyhedsbrev. Hvis du ikke allerede modtager det, kan du modtage det ved enten at melde dig ind i Lungeforeningen som betalende medlem (det store medlemskab) eller tilmelde dig Lungeforeningens Lille medlemskab (gratis).

 

Du/dit projekt skal opfylde følgende kriterier for at have bedste muligheder for at få støtte:

 • Relevans i forhold til Lungeforeningens formålsparagraf
 • Stor grad af originalitet
 • Høj teknisk kvalitet – dvs. en god protokol, specificeret budget osv. (dvs. sørg for at vedlægge dette i din ansøgning)
 • Klinisk forskning
 • Støtten fra os er afgørende for, at du kan gennemføre projektet
 • Det forventede udbytte af projektet står i rimeligt forhold til det ansøgte
 • Du (eller ansøgergruppen) kan gennemføre forskningsprojekter og publicere resultaterne
 • Du har opfyldt alle krav ved tidligere støtte fra os
 • Du skal være betalende medlem af Lungeforeningen. Hvis du ikke allerede er medlem, kan du melde dig ind her . 

 

Hvordan søger jeg?

Vi skal have modtaget din ansøgning senest d.15.september 2024 kl. 12:00.

 

Hvornår kan jeg forvente svar?

Februar året efter en ansøgningsrunde.

 
 

Hvem bedømmer din ansøgning?

Forskningsudvalget i Lungeforenings Forskningsfond bedømmer ansøgninger om støtte til lægevidenskabelige projekter, hvorefter udvalget indstiller de projekter, de vurderer skal opnå støtte, til fondens bestyrelse.
 
Forskningsudvalget er sammensat af:
 • Ulla Møller Weinreich, overlæge på lungemedicinsk afdeling på Aalborg Universitetshospital og formand i Dansk Lungemedicinsk Selskab
 • Ole Græsvig Sandahl, afdelingslæge, uddannelseskoordinerende yngre læge, Lungesygdomme, Aarhus Universitetshospital
 • Caroline Hedsund, reservelæge, Hoveduddannelse i lungemedicin
 • Jesper Lykkegaard, prak. læge, ph.d., HD(O)
 • Kim G. Nielsen, professor, overlæge, lektor, dr.med., pædiater
 • Dorthe Gaby Bové, ph.d., cand.scient.san., sygeplejerske
 
Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Projektleder Abelone Tholstrup Stein på 2423 5514 eller fond@lunge.dk