×
×

Støtte til videnskabelig forskning i lungesygdomme

OBS: Danmarks Lungeforenings Fond har den glæde at vi igen i år har mulighed for at uddele forskningsstøtte. Se hvordan du søger fonden på denne side!

I Lungeforeningen glæder vi os over en stigende interesse for lungeforskning, og vi arbejder intenst for flere midler til forskning. Vi skal have løst lungesygdommes gåder, og her er forskningen omdrejningspunkt. Viden må aldrig blive en mangelvare, og det kræver fordybelse.

 

Hvem kan søge?

Læger og andre faggrupper inden for sundhedsområdet; så længe der er tale om videnskabelig forskning.

 

Hvad kan jeg søge støtte til?

 • Enkeltansøgninger
 • Målrettede stipendier, fx ph.d.-projekter - vi støtter oftest kun 1 år af et ph.d.-projekt
 • Udskrivelse af prisopgaver eller andet, der både giver fagligt indhold og er opmærksomhedsskabende

Vi støtter ikke sammenskrivning af disputatser, udgifter til tryk eller til oversættelsesarbejder. Vi dækker heller ikke studieafgifter eller overhead.


Søger du om støtte til børne-ungeområdet, anbefaler vi dig at søge Børnelungefonden.

Læs mere her: Børnelungefonden 

 

Hvornår kan jeg søge?

Danmarks Lungeforeningens Fonds formål at forebygge og bekæmpe lungesygdomme gennem bl.a. støtte til forskning. Der er ansøgningsfrist 1. oktober de år, vi uddeler støttemidler. 

Der vil være jævnlige opdateringer vedrørende forskningsaktiviteter i Lungeforeningens nyhedsbrev. Som medlem modtager du det, hvis du har sagt ja tak til nyheder. Hvis du ikke allerede modtager det, kan du modtage det ved enten at melde dig ind i Lungeforeningen som betalende medlem (det store medlemskab) eller tilmelde dig Lungeforeningens Lille medlemskab (gratis) (OBS: du skal være betalende medlem for at kunne modtage støtte).

 

Du/dit projekt skal opfylde følgende kriterier for at have bedste muligheder for at få støtte:

 • Relevans i forhold til Lungeforeningens formålsparagraf
 • Stor grad af originalitet
 • Høj teknisk kvalitet – dvs. en god protokol, specificeret budget osv. (dvs. sørg for at vedlægge dette i din ansøgning)
 • Klinisk forskning
 • Støtten fra os er afgørende for, at du kan gennemføre projektet
 • Det forventede udbytte af projektet står i rimeligt forhold til det ansøgte
 • Du (eller ansøgergruppen) kan gennemføre forskningsprojekter og publicere resultaterne
 • Du har opfyldt alle krav ved tidligere støtte fra os
 • Du skal være betalende medlem af Lungeforeningen - hvis du ikke allerede er medlem, kan du melde dig ind her . Hvis du ikke har modtaget dit medlemsnummer, kan du oplyse i ansøgningsskemaet, at du har meldt dig ind, men endnu mangler at få oplyst dit medlemsnummer.

 

Hvordan søger jeg?

Du tilgår og udfylder vores ansøgningsformular på denne side. Vær opmærksom på, at ansøgningsprocessen består af to dele:

 • Du skal udfylde ansøgningsformularen
 • Du modtager en separat mail med en kopi af dine indtastede oplysninger i ansøgningsformularen. Den skal du udskrive sammen resten af dit materiale (CV, budget, protokol mv.), og indsende til:
  Danmarks Lungeforenings Fond
  Strandboulevarden 49, B-8
  2100 København Ø 

Vi skal have modtaget både den digitale og fysiske ansøgning senest d. 1 oktober kl. 12:00.

Hvis du har brug for hjælp til at udfylde ansøgningen, kan du downloade "Vejledning til at udfylde ansøgningsskema vedr. støtte til forskning"

Hvis du afleverer den fysiske kopi personligt, skal du enten kigge forbi Lungeforeningen inden for vores åbningstider (mandag-torsdag 8.30-16.00 og fredag 8.30-15.00) eller lægge den i Kræftens Bekæmpelses postkasse på Strandboulevarden 49.

 

Hvornår kan jeg forvente svar?

Februar året efter en ansøgningsrunde.

 
Opfølgning på bevillinger
Modtager du en bevilling fra Danmarks Lungeforenings Fond, skal du hvert år inden 1. september indsende en statusrapport og -regnskab til fonden, så vi kan følge med i dit projekt. Når projektet slutter, skal du sende en endelig rapport og regnskab. Har du ikke gjort det ved ansøgningen, skal du ligeledes udfylde og indsende en samtykkeerklæring.
 
Du finder vores online rapporteringsformular her: Rapporteringsformular.
 
Vær opmærksom på, at du til udfyldelsen af rapporten ligeledes skal vedlægge et regnskab, som følger vores regnskabsskabelon (se link nedenfor). Du vil igennem formularen også få mulighed for at downloade skabelonen til formålet. Du skal uploade regnskabet sammen med rapporteringen under overskriften "bilag".
 
Du finder regnskabsskabelonen her: Regnskabsskabelon Danmarks Lungeforenings Fond
 
Du finder samtykkeerklæringen her: Samtykkeerklæring Danmarks Lungeforenings Fond
 

Hvem bedømmer din ansøgning?

Forskningsudvalget i Danmarks Lungeforenings Fond bedømmer ansøgninger om støtte til lægevidenskabelige projekter, hvorefter udvalget indstiller de projekter, de vurderer skal opnå støtte, til fondens bestyrelse.
 
Forskningsudvalget er sammensat af:
 • Ulla Møller Weinreich, overlæge på lungemedicinsk afdeling på Aalborg Universitetshospital og formand i Dansk Lungemedicinsk Selskab
 • Ole Græsvig Sandahl, afdelingslæge, uddannelseskoordinerende yngre læge, Lungesygdomme, Aarhus Universitetshospital
 • Caroline Hedsund, reservelæge, Hoveduddannelse i lungemedicin
 • Jesper Lykkegaard, prak. læge, ph.d., HD(O)
 • Kim G. Nielsen, professor, overlæge, lektor, dr.med., pædiater
 • Dorthe Gaby Bové, ph.d., cand.scient.san., sygeplejerske
 
Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte projektmedarbejder Emil Søndergaard på telefon 28 99 01 54 eller fond@lunge.dk