Støtte til videnskabelig forskning i lungesygdomme | Lungeforeningen
×
×

Støtte til videnskabelig forskning i lungesygdomme

Printer-friendly version

I Lungeforeningen glæder vi os over en stigende interesse for lungeforskning, og vi arbejder intenst for flere midler til forskning. Vi skal have løst lungesygdommes gåder, og her er forskningen omdrejningspunkt. Viden må aldrig blive en mangelvare, og det kræver fordybelse.

 

Hvem kan søge?

Læger og andre faggrupper inden for sundhedsområdet; så længe der er tale om videnskabelig forskning.

 

Hvad kan jeg søge støtte til?

 • Enkeltansøgninger
 • Målrettede stipendier, fx ph.d.-projekter - vi støtter oftest kun 1 år af et ph.d.-projekt
 • Udskrivelse af prisopgaver eller andet, der både giver fagligt indhold og er opmærksomhedsskabende

Vi støtter ikke sammenskrivning af disputatser, udgifter til tryk eller til oversættelsesarbejder. Vi dækker heller ikke studieafgifter eller overhead.


Søger du om støtte til børne-ungeområdet, anbefaler vi dig at søge Børnelungefonden. På grund af COVID-19 har Børnelungefonden desværre ikke midler til at kunne gennemføre en forskningsuddeling i 2020.

Læs mere her: Børnelungefonden 

 

Hvornår kan jeg søge?

Danmarks Lungeforeningens Fonds formål at forebygge og bekæmpe lungesygdomme gennem bl.a. støtte til forskning. Der er ansøgningsfrist 1. oktober de år, vi uddeler støttemidler. Som det ser ud nu, forventer vi desværre at have for få uddelingsmidler til at kunne gennemføre en forskningsuddeling i 2021. Hold øje med siden for opdateringer.

Der vil være jævnlige opdateringer vedrørende forskningsaktiviteter i Lungeforeningens nyhedsbrev. Som medlem modtager du det, hvis du har sagt ja tak til nyheder. Hvis du ikke allerede modtager det, kan du modtage det ved enten at melde dig ind i Lungeforeningen som betalende medlem (det store medlemskab) eller tilmelde dig Lungeforeningens Lille medlemskab (gratis) (OBS: du skal være betalende medlem for at kunne modtage støtte).

 

Du/dit projekt skal opfylde følgende kriterier for at have bedste muligheder for at få støtte:

 • Relevans i forhold til Lungeforeningens formålsparagraf
 • Stor grad af originalitet
 • Høj teknisk kvalitet – dvs. en god protokol, specificeret budget osv. (dvs. sørg for at vedlægge dette i din ansøgning)
 • Klinisk forskning
 • Støtten fra os er afgørende for, at du kan gennemføre projektet
 • Det forventede udbytte af projektet står i rimeligt forhold til det ansøgte
 • Du (eller ansøgergruppen) kan gennemføre forskningsprojekter og publicere resultaterne
 • Du har opfyldt alle krav ved tidligere støtte fra os
 • Du skal være betalende medlem af Lungeforeningen - hvis du ikke allerede er medlem, kan du melde dig ind her . Hvis du ikke har modtaget dit medlemsnummer, kan du oplyse i ansøgningsskemaet, at du har meldt dig ind, men endnu mangler at få oplyst dit medlemsnummer.

 

Hvordan søger jeg?

Du tilgår og udfylder vores ansøgningsformular på denne side. Vær opmærksom på, at ansøgningsprocessen består af tre dele:

 • Du skal udfylde ansøgningsformularen del 1.
 • Du skal udfylde dokumentet ”Ansøgningsskema del 2”, der også findes som link på under ansøgningsformularen. Efter udfyldning uploades dokumentet nederst på ansøgningsformularen.
 • Du modtager en separat mail med en kopi af dine indtastede oplysninger i ansøgningsformularen del 1. Den skal du udskrive sammen med den udfyldte "Ansøgningsskema del 2" og resten af dit materiale (CV, budget, protokol mv.), og indsende til:
  Danmarks Lungeforenings Fond
  Strandboulevarden 49, B-8
  2100 København Ø 

Vi skal have modtaget både den digitale og fysiske ansøgning senest d. 1 oktober kl. 12:00.

Hvis du har brug for hjælp til at udfylde ansøgningen, kan du downloade "Vejledning til at udfylde ansøgningsskema vedr. støtte til forskning". OBS: opdateret version 1. September 2020.

Hvis du afleverer den fysiske kopi personligt, skal du enten kigge forbi Lungeforeningen inden for vores åbningstider (mandag-torsdag 8.30-16.00 og fredag 8.30-15.00) eller lægge den i Kræftens Bekæmpelses postkasse på Strandboulevarden 49.

 

Hvornår kan jeg forvente svar?

Februar året efter en ansøgningsrunde.

 
Opfølgning på bevillinger
Modtager du en bevilling fra Danmarks Lungeforenings Fond, skal du hvert år inden 1. oktober indsende en statusrapport og -regnskab til fonden, så vi kan følge med i dit projekt. Når projektet slutter, skal du sende en endelig rapport og regnskab.
Dit regnskab skal følge denne skabelon: Regnskabsskabelon Danmarks Lungeforenings Fond
Din rapport skal følge denne skabelon: Rapporteringsskabelon Danmarks Lungeforenings Fond
 

 

Hvem bedømmer din ansøgning?

Forskningsudvalget i Danmarks Lungeforenings Fond bedømmer ansøgninger om støtte til lægevidenskabelige projekter, hvorefter udvalget indstiller de projekter, de vurderer skal opnå støtte, til fondens bestyrelse.
 
Forskningsudvalget er sammensat af:
 Anders Løkke Ottesen, specialeansvarlig overlæge, speciallæge i lungemedicin (fmd.) 
Caroline Hedsund, reservelæge, Hoveduddannelse i lungemedicin
Jesper Lykkegaard, prak. læge, ph.d., HD(O)
Kim G. Nielsen, professor, overlæge, lektor, dr.med., pædiater
Dorthe Gaby Bové, ph.d., cand.scient.san., sygeplejerske
Gitte Anna Madsen, afdelingslæge, speciallæge i lungemedicin
 
Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte projektmedarbejder Emil Søndergaard på telefon 28 99 01 54 eller fond@lunge.dk