×
×

Få hjælp til rygestop - rygestopaktiviteter for socialt udsatte

Få hjælp til rygestop - rygestopaktiviteter for socialt udsatte og/eller psykisk såbare

Projekt "Få hjælp til rygestop" er iværksat af Lungeforeningen med midler fra Sundhedsstyrelsens storrygerpulje, Forstærket indsats for storrygere.


Om projektet

Formålet med projektet har været at udvikle rygestopaktiviteter for målgruppen socialt udsatte og/eller psykisk sårbare borgere på væresteder/institutioner i Københavns Kommune. I alt 13 væresteder - heraf to botilbud, to behandlingstilbud og et krisecenter har deltaget i projektet.

Projektet er gennemført af Lungeforeningen i løbende samarbejde med Københavns Kommune, Røgfrit København, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden, Kræftens Bekæmpelse og COWI. Projektet har kørt fra december 2015-december 2017 med to aktivitetsperioder i foråret 2016 og vinteren 2016-2017.

I forbindelse med projektet har COWI udarbejdet en rapporten "Få hjælp til rygestop - erfaringsopsamling, koncept og guide" for og i tæt samarbejde med Lungeforeningen.

Her på siden finder du supplerende information om projektet.


Program for opstartsworkshops


Opkvalificering af rygestoprådgivere

Rygestopmateriale og struktur på rygestopforløb
Rygestopindsatsen består af en 3-trins model med 1) husmøde deltagelse 2) café aktivitet og 3) selve rygestopforløbet. Download beskrivelse af 3-trins-modellen (PDF)

Selve rygestopforløbet blev afviklet over 10 møder i første runde (11 i runde 2) af cirka en times varighed. Møderne har været af kort varighed, da brugerne ofte kan have koncentrationsbesvær. 

Projektgruppen har udvalgt og tilpasset materiale til målgruppen med udgangspunkt i Kræftens Bekæmpelses basismateriale 'Rygeafvænning i grupper'. Hver deltager har modtaget en fysisk mappe med info og øvelser. 

Se plan over mødegange og indhold til hver mødegang samt vejledning til rygestoprådgiverne (PDF)

 

Læs Evaluering af puljen ”Forstærket indsats over for storrygere”, udarbejdet af Oxford Research for Sundhedsstyrelsen