×
×

Klaus træner med andre lungepatienter

Øvelser og træning med KOL gør en forskel

Lever du med lungesygdommen KOL, så har du god gavn af øvelser og træning.

Her kan du læse om, hvordan Sønderborg Lokalafdeling arrangerer træning for mennesker, der lever med en lungesygdom.

Henvisningerne kommer fra både sygehuse og de lokale kommuner eller sundhedshuse. Målet er, at der skal være et tilbud til alle lungepatienter i Region Syddanmark.


Klaus Jensen, lokalformand for Sønderborg Lokalafdeling

 

Lungeforeningen har mange lokalafdelinger og netværk rundt om i Danmark, som på hver deres måde skaber aktivitet i dagligdagen for personer med KOL.

Det kan netop være træning, aktivitet og bevægelse, men det kan også være museumsbesøg eller foredrag.

Det er op til det enkelte netværk eller den enkelte lokalforening, hvad der arrangeres.

 

Øvelser og træning for mennesker med KOL i Region Syddanmark

Sønderjylland Lokalafdeling er en aktiv del af Lungeforeningen og er de seneste år blevet udvidet med fire nye netværk.

Meget af udviklingen stammer fra en stærkt netværksgruppe i Rødekro, hvor deltagerne har en bestemt styrke:

  • De er opmærksomme på hinanden
  • De er opmærksomme på træning og øvelser fra fysioterapeut Anne Lene Fisker.


Lokalformand for Sønderjylland Lokalafdeling, Klaus Jensen fortæller:

- Vi er frivillige, som hjælper andre frivillig. Hvis nogle af de faste deltagere bliver væk,  uden at de har meldt afbud, må de finde sig i én ting:  At vi ringer og spørger, hvorfor de ikke er kommet.


Klaus Jensen var i januar 2010 en ud af fire lungepatienter,  som startede deres eget træningshold i forlængelse af et rehabiliteringsforløb.

I begyndelsen havde de svært ved at finde lokaler, men lederen af Sundhedscentret i Rødekro gav efter.

I oktober 2012 havde holdet så lang venteliste, at nye netværk med træningstilbud skød frem.

Vojens, Padborg, Sønderborg og fra januar 2015 også i Aabenraa.

Klaus Jensen har, sammen med andre sønderjydske ildsjæle,  været med til at sætte de fleste tilbud i gang.

- Henvisningerne kommer fra både sygehuse og de lokale kommuner eller sundhedshuse.  Målet er, at der skal være et tilbud til alle lungepatienter i Region Syddanmark,  slår Klaus jensen fast.

 

Fra øvelser på DVD til professionel vejledning

Træningen i Rødekro-netværket foregik i starten ud fra de dvd’er og træningsvideoer, som Lungeforeningen og andre har udgivet.

Men Klaus Jensen satte sig ind i støttemulighederne og søgte om nogle paragraf 18-midler.

På den måde er det blevet muligt at tilknytte en fysioterapeut.

Klaus fortæller:

- Jeg syntes, at vi skyldte medlemmerne noget professionel vejledning.  Og det har betydet virkelig meget, at vi fik en rigtig træner.

Klaus oplyser, at deltagerne i Rødekro Netværksgruppe betaler et beskedent beløb på 300 kroner pr. halvår for fortsat at have professionel træner hver anden uge. Hver anden træning varetages af deltagerne selv.

 

Støtte fra Trygfonden

Støtte fra TrygFonden gav mulighed for  at sende 30 af medlemmerne fra netværkene i Syddanmark på instruktørkursus.


Fire medlemmer fra netværksgruppen i var med.

- Jeg blev virkelig lykkelig, da Lungeforeningen fortalte, at ansøgningen var gået igennem.  Det var et meget vigtigt projekt, at vi kunne arrangere den instruktør- uddannelse. De fysioterapeuter, der stod for det, blev invitereret til lungemødet i december 2014 i Vejle for at fortælle om deres gode erfaringer,  fortæller Klaus Jensen.

 

Åbenhed er afgørende

Træningen er en hjørnesten i de syddanske netværk.

Men næsten lige så vigtigt er det, at deltagerne har det rart, og kan støtte sig op ad hinanden på forskellig vis.

- Vi kan ikke stoppe lungesygdomme, men vi kan stabilisere dem.  To af vores deltagere har lagt iltapparatet, efter de kom med i træningen.  Og vi kan være her for hinanden.  Vi blander os ikke i hinandens sygdom, men vi er klar til at snakke, når en af deltagerne vil åbne sig. Og vi kan ofte dele erfaringer om forskellige behandlingstilbud”, uddyber Klaus Jensen.

Hans arbejde med netværket i Rødekro og med lokalforeningen i Region Syddanmark er baseret på en maksimal rummelighed – og en enkelt betingelse.

- Der skal være plads til alle og enhver, og de må gøre lige det, de vil,  så længe de ikke overskrider de andre deltageres grænser.  Det eneste krav, jeg stiller, er, at deltagerne melder sig ind i Lungeforeningen.  Det synes jeg, vi skylder hinanden og andre lungepatienter, afslutter  Klaus Jensen.

 

MERE INFO

Ønsker du også at blive frivillig? Sådan bliver du frivillig i Lungeforeningen

Find netværk og lokalafdelinger nær dig

Læs mere om Sønderborg Lokalafdeling

Kategori: